Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Sabera

Interview

یک عمر مبارزه

چرا در افغانستان دختران خبرنگار نمی توانند به کار خود ادامه بدهند ؟

  مهاباد | 08.07.2017

صا بره خبرنگار جوانی که با پشتکا ر زیاد توانست خود را از قید و بند سخت گیرانه اجتماع بسته
افغانستان برهاند و در رشته مورد علاقه خود که خبرنگاری بود ادامه تحصیل بدهد تا دانشنامه خود را بدست بیاورد .او در خانواده ای مهربان اما بیسواد بدنیا امده که با سختی توانست رضایت انان را بدست بیاورد برای ادامه تحظیل و کار کردن .اما اخر سر نتوانست بیدادی و ستمی که در حق دختران و خانمها در افغانستان میشود را تحمل کند و راهی اروپا شد . و اکنون در المان مشغول تحصیل و کار هستند .

سوال می توانید با مختصر تو ضیحی از خودتان برایمان بگو ید ؟

صابره مهرزاد سال ١٩ ،٨ ،١٩٩٣ در کابل بدنیا امده ام در خانواده ای مهربان ولی بیسواد که با سختی زیادی توانستم انان را راضی کنم تا به تحصیلاتم ادامه بدهم .بعد از اتمام دبیرستان به دانشگاه
در رشته مورد علا قه ام خبرنگاری بود ادامه بدهم و دانشنامه ام را بگیرم و در همان رشته در رادیو مشغول به کار شوم .

به نظر شما بزرگترین چالش اجتماعی و امنیتی خانمهای افغانی در کار چیست ؟

از بزرگترین چالش در کار برای خانمهای افغانی برایتان مثالی میاورم هر جا که می خواستی کار
کنی ازت انتظار نا مشروع داشتند و من نمی توانستم حیثیتم را زیر پا بگذارم برای کار .

می توانید از مشکلات زندگی دختران افغان برایمان بگویید ؟

دختران افغان در همه مراحل زندگی خود در حال مبارزه هستند اول با خانواده خود مبارزه را شروع میکنند بعد مبارزه با بستگان و بعد از انها مبارزه با قومیتی که متعلق به ان هستند وبعد که وارد جامعه می شوند به مبارزه حقیقی خود که خیلی سخت است ادامه میدهند ،

از سفرتان برایمان بگویید چطور بود و با چه مشکلاتی روبرو شدیید ؟

از افغانستان به ایران و از انجا به ترکیه رفتیم دو شبانه روز با پای پیاده گرسنه و تشنه راه رفتیم و شب را توی کوه ها خابیدیم .چیزی که فراموش نمیکنم این بود صبح زود چشمانم را باز کردم پسر
بچه ای را دیدم از گرسنگی داشت برگ درختان را متخورد .انجا بود که احساسی عجیب از ناراحتی
بهم دست داد .

گفتید رفتیم چه کسی شما را همراهی میکرد ؟

با برادرم بودم .
چند وقت است که در المان بسر میبرید ؟

دو سال است که در اینجا هستم مصا حبه اول را داده ام ولی هنوز متاسفانه جوابی دریافت نکردهام
ارزو دارم هر چه زودتر اقامتم را بگیرم تا با خیال راحت به درس و کار ادامه بدهم زندگیم را سرو سامانی ببخشم چون باید از صفر شروع کنم .

در المان با چه سختیهایی مواجه شدید ؟

اول ندانستن زبان بود دوم تفاوت فرهنگی و دوری از خانواده در فضایی تازه بودم با خستگی راه
سردرگم بودم بعضی وقتها مگفتم کی هستم چی می خواهم .

خوب حالا چطور؟

به کلاس زبان المانی رفتم سعی کردم خودمرا در جامعه پیدا کنم و از طرف کلاس برای یک ماه در رادیو لاینه هرتز پراکتیکوم کردم .و بعد به من پیشبهاد دادند که در انجا بمانم و حالا هشت ماه است در انجا هستم .و همانطور غضو فغالیتهای انجمن زب=نان افغانستان مقیم شهر هانوفر هستم .
من از دولت المان تشکر میکنم بخاطر حمایتی که از من کردند .

امیدوارم که هر چه زودتر به ارزوهایتان برسید و از شما تشکر میکنم که چیزهایی از زندگی خصوصیتان واز اجتماع بسته افغانستان نسبت به خانمها برایمان گفتید با ارزوی موفقیت در
درس و کار و زندگیتان .

مهاباد

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover