Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

عضویت در خبرنامه

«جهان در هانوفر» با فواصل زمانی مرتب، شما را از تازه‌ترین و مقالات، همایش‌ها و گردهم‌آیی‌های مرتبط با امور میان‌فرهنگی آگاه می‌سازد. شما تمامی دانستنیها را از طریق پست الکترونیکی خود دریافت می‌دارید. خبرنامۀ ما درحال حاضر تنها به زبان آلمانی انتشار می‌یابد.

لطفا ایمیل خود را در اینجا درج و تایید کنید:



جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover