Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Interkulturelle Kunstwerkstatt

تفسیر

«صحنۀ آزاد هنر» میتواند موتور باشد

چرا صحنۀ ازاد هنر می‌تواند عامل مهمی در تبلیغ برای تبدیل هانوفر به «پایتخت فرهنگی اروپا» باشد
و چرا آزاداندیشان می‌توانند نقش مهمی در این امر ایفا نمایند؟

  کلودیا ارمل | 02.07.2018

اینکه اروپا در آینده بیشتر به دور خود حصار ‌کشد، یا نزاع سیاسی بر سر تقسیم پناهجویان، حادتر ‌شود، یا مرزهای بیشتری درآینده با سیم خاردار محافظت شوند نباید تاثیری بر رفتار با انسان‌هایی داشته باشد که به سبب تعقیب سیاسی، خواهان پناه‌جویی در اروپا می‌باشند. در ضمن اروپا باید همچنان برای احقاق دمکراسی و حقوق بشر بکوشد.

اینکه مخالفت سیاسی یا انتقاد به بارگاه حکومت، زندگی در وطن را برای منتقد ـ‌در هرگوشۀ جهان که باشد‌ـ غیرممکن می‌سازد امر نادری نیست. این تنها نام‌های آشنا همچون «ای وی‌وی» یا «دنیس یوجل» نیستند که از خاطر من می‌گذرند. بسیاری مبارزان ناشناخته و گم‌نام نیز هم اینک در تبعید به سر می‌برند. این «کافران» اغلب همان کسانی هستند که فرهنگ و هنر را در پهنه‌ی گیتی گسترش می‌دهند و با خلاقیت خویش، هم‌نوعان را به اندیشه و جنبش فرا می‌خوانند و فکر نو می‌گسترند.

در هانوفر، نهاد کارگاه به کمک چندین تشکل و ارگان دیگر، طی سال‌های اخیر یک کارگاه هنر برای پناهجویان خلاق تشکیل داده‌ تا ایده‌های خود را پیرامون موضوع حقوق بشر به طور مشترک به اجرا درآورند. این همکاری می‌بایست از چندین زاویه نگاه یک یک افراد را به حقوق بشر دقیق‌تر نماید، تبادل تجربه را ممکن سازد و کار تیمی میان هنرمندانی از فرهنگ‌های گوناگون را به محک تجربه بگذارد.این تنها چند نمونه از دستاوردهای همگامی‌های میان‌فرهنگی است و اکنون همایش «وضعیت پذیرش» برگذار می‌گردد. در این پروژه 150 تولید کنندۀ هنر گردهم آمدند تا با مشارکت خویش، تنظیم درخواست برای تعیین پایتخت فرهنگی اروپا را فرمول‌بندی کنند.

تنها صحنه‌های هنری و فرهنگی آزاد می‌توانند چشم‌اندازی نه گمراه کننده به سوی هنرآفرینان راستین ـ‌و اغلب نیز گم‌نام ‌ـ از فرهنگ‌های گوناگون ارائه دهند. فرهنگ والای تثبیت شده، وظیفۀ مهم‌تری بر عهده دارد. شاید درست در همینجا توانمندی‌های با اهمیت‌تر کشف شوند، خلاقیت‌هایی که می‌توانند اندیشه‌ای تازه وارد فرهنگ ‌کنند، جرقه‌های نو را در اینجا بیابند. فراموش نکنیم: ما در اروپا به یک هویت بی‌مانند به عنوان پایتخت فرهنگی نیاز داریم. لذا کافی نیست که در همان راه‌های معمول گذشته گام برداریم تا به این عنوان دست یابیم.

از این منظر است که «صحنۀ آزاد هنر» غیرقابل چشم‌پوشی می‌نماید. و «جهان در هانوفر» با شبکۀ چندزبانۀ خود، روند تبلیغ برای دست‌یابی به این مهم را با تمام توان پشتیبانی می‌کند زیرا تنها مجموعۀ چندفرهنگی جامعۀ هانوفر است که می‌تواند به صورت یک‌پارچه، یک تبلیغ توانمند و موثر را برای اهراز عنوان پایتخت فرهنگی اروپا به پیش برد. دقیقا در این زمان که اروپا برای محصور کردن مرزهای خود می‌کوشد، هانوفر باید هویت اروپا را نمایندگی کند که دمکراسی، آزادی و گونه‌گونی فرهنگی در اجتماع، از مشخصه‌های آن است.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover