Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

جشنوارۀ فیلم «اسب دریایی»

فیلم ... فیلم ... فیلم

گزارشی از جشنوارۀ فیلم «اسب دریایی»

  ناتالیا هارتونگ | 13.06.2016

فیلم، همواره جذاب ترین و احساسی ترین رسانه بوده، هست و خواهد ماند، به ویژه برای کودکان. فیلم میتواند ژرف ترین احساس و اندیشه را تحریک و بر چشم اندازها اثر بگذارد.
برای یازدهمین بار از سال 1998 جشنوارۀ فیلم «اسب دریایی» در هانوفر برگذار میشود. در زمانی که موضوع «فرار» سوژۀ روز شده، برگذار کنندگان جشنواره سلیقۀ خاصی در انتخاب فیلم ها به کار برده اند. از مجموع 25 فیلم برگزیده، سیزده فیلم از سایر سرزمین های جهان می آیند.
تماشاگران کوچک ما میتوانند ماجراهای متنوع و هیجان انگیزی را از سراسر جهان تجربه کنند. 25 فیلم و 25 داستان برای کودکان و نوجوانان.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover