Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

همایش‌های چندروزه

Lotto-Sport-Stiftung_barcamp_online 07.07.2022

07.07. | ساعت 12:00 ـ 1600

Digital.Engagiert

دیجیتال.متعهد

بارکمپ دیجیتالی سازی و تعهد

قالب رویداد بارکمپ این امکان را فراهم می کند که شرکت کنندگان مسائل خودشان را مطرح کنند. بنابراین اگر ایده یا سوالی دارید که دوست دارید در مورد آن بحث کنید - لطفا با ما تماس بگیرید و ما شما را به برنامه اضافه خواهیم کرد. علاوه بر این، ما سه کارگاه آموزشی هیجان انگیز با موضوعات نژادپرستی، تنوع و پایداری در فضای دیجیتال ارائه می دهیم.

کارگاه اول با سینا شیندلر: چه کسی دعوت شده است؟ - فضاهای دیجیتال را نسبت به تنوع حساس تر کنید

کارگاه دوم با علی جان: کار آنلاین ضد نژادپرستی - فرصت ها، چالش ها، پویایی

کارگاه سوم با آماندا گروشکه: تعهد در عصر دیجیتالی شدن - چقدر ضروری و چقدر ممکن است!؟

سازمان دهندگان: Spielfeld Gesellschaft، مرکز دولتی آموزش مدنی

Veranstalter:innen Spielfeld Gesellschaft, Landeszentrale für politische Bildung

Kosten

رایگان

Faust Flohmarkt

31.07. | 07:00 - 17:00 ساعت

Faust-Flohmarkt

یکشنبه بازار فاوست

بازار دستفروشی منطقه لیندن. کهنه،قُراضه،فکسنی و ریز

Faust-Flohmarkt @ Facebook

اطلاعات برای فروشندگان:

• اندازه غرفه: حداکثر 3 متر ممکن است.

• میزها باید همراه باشند.

• راه اندازی از ساعت 7 صبح، برچیدن تا ساعت 5 بعد از ظهر.

Kosten

رایگان

Adresse

Freigeländeدر محوطه ی فاوست
Zur Bettfedernfabrik 3
30451 Hannover
Google Maps

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Kalendersuche

دسته‌بندی‌ها

همایش‌های چندروزه

خبرنامه | ما | تماس | مشخصات | حفظ اطلاعات  Folgen Sie uns auf Facebook

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover