Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

سایر همایش‌ها

Faust Flohmarkt

26.06. | 08:00 - 17:00ساعت

Faust-Flohmarkt

یکشنبه بازار فاوست

بازار دستفروشی منطقه لیندن. کهنه،قُراضه،فکسنی و ریز

Faust-Flohmarkt @ Facebook

اطلاعات برای فروشندگان:

•اندازه غرفه: حداکثر 3 متر ممکن است.

• میز باید همراه باشد.

• راه اندازی از ساعت 7 صبح، برچیدن ساعت 5 بعد از ظهر.

Kosten

رایگان

Adresse

Freigelände
Zur Bettfedernfabrik 3
30451 Hannover
Google Maps

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Kalendersuche

دسته‌بندی‌ها

همایش‌های چندروزه

خبرنامه | ما | تماس | مشخصات | حفظ اطلاعات  Folgen Sie uns auf Facebook

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover