Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Audiostadtradtouren

تور دوچرخه سواری هانوفر

با یک اپ تمام هانوفر را با دوچرخه بگردید

بایک دوچرخه و یک تلفن هوشمند تور دوچرخه‌سواری خود را در هانوفر آغاز کنید

در 110 ایستگاه آئودی، سه تا پنج دقیقه اطلاعات صوتی ارزشمند دریافت می‌کنید

01.07.2018

App izi.travel در این اپ مجانی، این آدرس را وارد کنید

www.audio.stadtradtouren.de برای کامپیوتر از این آدرس استفاده کنید

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover