Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

شهرفرنگ

مسلمان واقعی

شعر فارسی

شعری از پروین اعتصامی

  محسن عطایی | یاسمین عطایی | 01.06.2018

Symbolbild Klavierspielen

هایکو

"کلید"

  Anja Lutz | 01.08.2017

Herz aus bunten Steinen auf Sand

شعری به مناسبت روز مادر

مادر

  Mahabad Allaie | 14.05.2017

Freiheit_Keksfoto von Ralf Kopka

Wie begreift ihr Freiheit?

Das ist die (Freiheit), die ich suche

Sogar die Liebe eines Menschen - wichtigster Bestandteil des Lebens - raubt einem die Freiheit.

  Mahabad Allaie | 15.04.2017

Berg_Wasserfall_Rinnsal

شعر

من از بهشت می‌آیم

شعری از مهاباد علایی

  مهاباد علایی | 02.12.2016

Maulbeeren

روایت

درخت توت و یک شانس بزرگ

  فواز سلیمان | 10.08.2016

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover