Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

ویدئوها

از سرگیری فعالیتهای فرهنگی

تئاتر گلوکزه با " گیاهان بدون مرز" از شمال شهر حرکت می کند

یک تئاتر خیابانی رنگارنگ در ژوئن 2020 در باغ گئورگین.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 29.06.2020

رسیدن

نمایشگاه در تصویر و متن

زنان مهاجر که گریخته اند از تلفات و دستاوردهای شخصی در گریز و مهاجرت خود می گویند

  Martin Tönniesمارتین تونیز | Irmak Kamaliایرماک کمالی | 22.06.2020

زندگی هر کس مهم است

"Black Lives Matter"

در 6 ژوئن سال 2020، حدود 8،000 نفر در هانوفر در میدان اُپرا به مناسبت قتل جورج فلوید، برای حقوق بشر شهروندان سیاهپوست، مانند بسیاری ازدیگر کشورهای جهان، به خیابان آمدند.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | M Puya Eslamiم | 11.06.2020

Kurzfilmفیلم کوتاه

"Drei Perspektiven""سه پرسپکتیو"

برای این فیلم کوتاه با سه نفر مصاحبه شد که مجبور به فرار از میهن خود شدند و اکنون در هانوفر زندگی می کنند. آنها در مورد تجربیات ، اهداف و آرزوهای خود می گویند.

  Nachbarschaftskreis Siloah | mensch und region | 22.04.2020

آکسیون درهمبستگی با مردم ایران

آکسیون کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر در همبستگی با جنبش نوین مردم ایران

  | 14.01.2020

تظاهرات عمومی

اعتصاب عمومی در اعتراض به شرایط محیط زیست

فریاد «جمعه برای آینده» رساتر میشود

  M. Puya und Martin Tönnies | 23.12.2019

1 2 3 4 5 6 7

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover