Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

ویدئوها

بخش نخست مراسم یا

3:50 / 28:45
بخش نخست مراسم یادمان جانباختگان قتلهای زنجیرە ای پائیز ١٣٧٧در شهر هانوفر آلمان

  | 06.02.2019

سخنرانی دکتر اسعد رشیدی

پارەی پایانی سخنرانی دکتر اسعد رشیدی دربارەی«مسئلەی ملی در فضای مناسبات بین الملل » در کارگاه ایرانی های شهر هانوفرآلمان(١٤.٠٩.٢٠١٨)

  M. Puya Eslami | 31.01.2019

سخنرانی دکتر اسعد رشیدی

سخنرانی دکتر اسعد رشیدی

سخنرانی دکتر اسعد رشیدی در کارگاه هانوفر درباره ی مسله ی ملی در فضای مناسبات بین المللی

  M. Puya Eslami | 31.01.2019

نمایشنامه خوانی پویا اسلامی

لهراسب و پهلوان

نمایشنامه‌خوانی به زبان فارسی

  م. پویا اسلامی | 02.11.2018

Künstlerisch den 1. Mai feiern

Bei Welt-in-Hannover.de malten alle gemeinsam ein großes Bild

Gute Stimmung beim 1.-Mai-Fest auf dem Faust-Gelände in Hannover

  Martin Tönnies | 08.05.2018

Newroz 2018

Die Newroz-Feier 2018 auf der Faustwiese in Hannover-Linden

  M Puya Eslami | 09.04.2018

1 2

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover