Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Newroz

Betrachtung

نوروز در هورامان

نوروز چیست؟ نوروز که بیش از چهارهزار سال عمردارد توسط فرهنگ های گوناگون جشن کرفته می شود

  Mahabad Allaie | 02.03.2018

نوروز نخستین روز فروردین سال خورشیدی برابر با اولین روز فصل بهار یکی از کهن ترین جشن های روزگاران قدیم هنوز باقی است و بهاست که معنی روز تازه میاید .گفته می شود که زردتشت بنیان گذار نوروز می با شد .و

اما در هورامان این جشن را با همه مراسم سنتی اش بعد از سالیان دراز دوباره برگذار کرده اند در ( بلبر و بیساران و پلنگان)
که دهاتهای کوهستانی هورامانات هستند .پلنگان که به ان پالنگان هم گفته میشود یکی از دهات کوهستانی هورامان است که در
دل سنگها جای دارد و رودخانه ای زیبا در دامنه ان جاریست .

مراسم نوروز بدین ترتیب است .
مرحله اول چهارشنبه سوری است که در اخرین چهارشنبه سال نوجوانان با پوشیدن لباسهای سنتی و مشعل بدست به قله کوه
رفته اند و ا تش روشن کرده اند و با پریدن روی ا تش با گرما و روشنایی و نور سال گذشته را پشت سر گذاشته و از سال نو استقبال میکنند .
مرحله دوم شب نوروز است که سال تحویل داده می شود و نوجوانان و بچه ها با پوشیدن لباسهای تازه سنتی با قا بلمه ای در دست به در خانه ها رفته و صدا در میاورند و خواستار هدیه و شیرینی می شوند و بعد از ان به جشن و پایکوبی مشغولند
تا سال تازه .
مرحله سوم این مراسم که سیزده بدر است در سیزدهمین روز سال تازه برگذار می شود ،مردم به کوه ها و دشتها میروند
و گیاهان را به هم گره میزنند و این نشانه رابطه انسان با طبیعت است که از هم جدا نیست و با ارزوی محبت و عشق ،
طبیعت زیبا را با زندگی خود بهم گره میزنند . و بعد ١٣ سنگ را از پشت سر خود پرتاب می کنند ،فلسفه این کار این است
که گذشته را پشت سر گذاشته به اینده بنگر یم .و بعد به خوردن و پا یکربی مشغول می شوند .

امسال در هورامان این مراسم با شکوه را با زیبایی خا صی در چند ین دهات انجام دادند .
خیلی از ملتها این روز را جشن می گیرند و ان را مخصوص به خود میدانند ما نند کوەدها و ایرانیها و چندین کشور دیگر
ان را جشن ملی و ایینی خود می دانند .

از نظر من این روز ، روزی زیباست برای همه ی ساکنان کره زمین ، زیرا امدن فصل بهار است ، دنیا سر سبز و خرم
میشود و سختی و سرما از بین میرود ، بوی گلها و گیا هان شور و نشا ط انسانی را زیاد تر میکنند .

زمستان فصلی سرد و سخت است و در قدیم هنگامی که برف همه جا را می گرفت و سرما بیداد می کرد مردم وسا یل زیادی نداشتند خیلیها برای لقمه نانی در بیرون از خانه از سرما یخ میزدند و یا حیوانات درنده ما نند گرگ انان را می خورد .
بهار با خود روشنایی و روزهای طولانی و زیبایی و شادمانی را بر می گرداند و بوی گلها و گیا هان ناشناخته سر مست کننده بود . و جای شکرش باقی است که انسان هنوز به خواص همه گیاهان پی نبرده وگرنه همیشه مست بود .

این روز برای من بخاطر احسا س ملی و مراسم زیبا یش دل انگیز و پر خاطره است . و از طرف دیگر مهمترین روز زندگیم به حساب میاید زیرا در ان شب بدنیا ا مده و پا روی این کره خا کی گذا شته ام ، من و طبیعت با هم جشن می گیریم

Welt-in-Hannover.de bedankt sich herzlich für die tolle Unterstützung bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie zahlreichen Organisationen und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit.

Schirmherrin des Projekts Welt-in-Hannover.de ist Frau Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover