Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

نقشۀ فرهنگی شهر چیست؟

نقشۀ فرهنگی شهر پل ارتباطی است میان موسسات دولتی و خلاقیت‌های فرهنگی افراد. شما را از امکانات مختلف فرهنگی شهر هانوفر مانند موزه‌ها، کتابخانه‌ها و سالن‌های اوقات فراغت آگاه می‎سازد؛ شما را با دیگرانی مرتبط می‌سازد که فعالیت‌های فرهنگی خود را با آنها به اشتراک بگذارید، از پشتیبانی نهادها و ارگان‌های مختلف در زمینۀ ارتباطات و تکمیل دانسته‌های خود برخوردار شوید!

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover