Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Nachbarschaftstag

20.05. | از ساعت 9 صبح

Europäischer Nachbarschaftstag 2022

روز همسایگی اروپا ۲۰۲۲

برنامه های رنگارنگ در محله ها

دور همی دنج، با هم بازی کنید، آواز بخوانید، از هنر لذت ببرید یا فقط قهوه بنوشید. محله هانوفر دوباره کمپین های سرگرم کننده زیادی را برای محله های خود برنامه ریزی کرده اند.

.

Kosten

رایگان

Adresse
Download
Programm Nachbarschaftstag Hannover 2022 - 466 kB [pdf]

In vielen Stadtteilen werden zahlreiche kostenfreie Aktivitäten geboten

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Kalendersuche

دسته‌بندی‌ها

همایش‌های چندروزه

خبرنامه | ما | تماس | مشخصات | حفظ اطلاعات  Folgen Sie uns auf Facebook

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover