Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
faust_khf_oil_blood_liberty

15.05. - 12.06.

Oil - Blood - Liberty

نفت-خون-آزادی

هنر رمزنگاری از اوکراین

هنرمندان بخش‌های مختلف اوکراین آثار دیجیتالی را در پرتو رویدادهای جاری جهان به نمایش می‌گذارند.

Kosten

5,- € ,با کاهش : 3,- €

Adresse

Kunsthalleسالن هنر
Zur Bettfedernfabrik 3
30451 Hannover
Google Maps

Kunstverein Kunsthalle Hannover با گزیده‌ای از حدود 20 موقعیت هنری از یک صحنه هنری NFT (ژتون‌های غیرقابل تعویض) از قبل تاسیس شده در اوکراین، بینش‌هایی را در مورد استراتژی‌های هنری، بیانیه‌های شخصی و مفاهیم زیبایی‌شناختی برای مخاطبان گسترده باز می‌کند.

طیف وسیعی از آثار تبدیل شده به NFT از کنش‌های نمایشی، هنر مولد، هنر واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده، عکاسی، گرافیک دیجیتال و کلاژ، بر روی نمایشگرها، به‌صورت ویدئو پروجکشن و در قالب پوستر در Kunsthalle Faust ارائه خواهند شد.

این پروژه با یک میزگرد همراه، سخنرانی‌های سخنرانان و فرصت پیشنهاد برای برخی از آثار هنری نمایش داده شده، گفتمان عمومی را در مورد روابط متقابل بین اوکراین، آلمان و جامعه جهانی با موضوع "نفت - خون - آزادی" آغاز می‌کند. . بیشتر درآمد حاصل از فروش NFT صرف کمک به اوکراین می شود و در عین حال از صحنه هنری محلی نیز حمایت می کند.

این پروژه تحت حمایت Bettina Wulff است.

همه ی اطلاعات اینجا: hier.

faust_khf_maryna_solomennykova_ukrainian_madonna.jpg faust_khf_maryna_solomennykova_ukrainian_madonna.jpg faust_khf_maryna_solomennykova_ukrainian_madonna.jpg faust_khf_maryna_solomennykova_ukrainian_madonna.jpg

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Kalendersuche

دسته‌بندی‌ها

همایش‌های چندروزه

خبرنامه | ما | تماس | مشخصات | حفظ اطلاعات  Folgen Sie uns auf Facebook

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover