Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Asiatische Frau mit hut

روز جهانی زن

هفتاد درصد قربانیان سونامی زن بودند!

بلایای طبیعی، افزایش قیمت مواد غذایی، بیماری های همه گیر و سایر بحران ها در جهان چند برابر شده است.

  Esther Aguey, SUANA/kargah e.Vاستر آگویی | 01.03.2022

در طول دهه گذشته بیش از 700000 مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی، 1.7 میلیارد نفر تحت تاثیر بلایای طبیعی و 1400 میلیارد دلار خسارت اقتصادی در سراسر جهان رخ داده است. در نتیجه پیامدهای تغییرات آب و هوایی، خطر بلایای طبیعی در حال افزایش است و به ویژه زنان و دختران را تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که تجارب تبعیض‌آمیز عمدتاً بر زنان و دختران تأثیر می‌گذارد و آنها در شرایط فاجعه نیاز به حفاظت ویژه دارند. به عنوان مثال، حدود 70 درصد از قربانیان سونامی در سریلانکا و اندونزی در سال 2004 زنان بودند و در میانمار در سال 2008 حدود 61 درصد از قربانیان این طوفان دختران و زنان بودند. وزارت همکاری اقتصادی و توسعه فدرال در مورد افزایش میانگین دما، رویدادهای شدید آب و هوایی و تغییرات در اکوسیستم گزارش می دهد که زنان را بیشتر از مردان تحت تأثیر قرار می دهد.

تجزیه و تحلیل مشارکت ملی اقلیم نشان داده است که نقش زنان تنها در 40 درصد اسناد و فایل های متنی ذکر و درک شده است. در کنفرانس جهانی آب و هوا در سال 2019، نسبت زنان فقط 33 درصد بود که حتی نسبت به سال 2018 درصد کمتری است. اگرچه توافقنامه اقلیمی پاریس 2015 برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را به عنوان اصلی و اصلی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به رسمیت می شناسد، حضور زنان در بسیاری از نهادهای تصمیم گیری وجود ندارد.

برای اطمینان از اینکه نابرابری‌های موجود بین دو جنسیت افزایش نمی‌یابد و می‌توان یک سیاست اقلیمی حساس به جنسیت طراحی و اجرا کرد، حفاظت از اقلیم و عدالت جنسیتی باید با هم ترکیب شوند. به منظور بحث در مورد اهداف و نتایج برای مشکل ذکر شده، شورای زنان آلمان از بحث ها و تحقیقات جاری در مورد موضوع حفاظت از آب و هوا و برابری جنسیتی حمایت می کند. برای این منظور، استراتژی‌های دگرگونی به نفع یک فرآیند تبدیل برای سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و مالیاتی سازگارتر جنسیتی و سازگار با آب و هوا ارائه و توسعه می‌یابد. علاوه بر این، به منظور تلاش برای مدیریت عادلانه‌تر جنسیتی در بلایای زیست‌محیطی، استراتژی‌های راه‌حل زیر توسط UN-Woman و ابتکار شاخص، یک پروژه جهانی برای از بین بردن نابرابری‌های جنسیتی پیشنهاد شده است: از یک سو، آن در مورد شناخت ابعاد ویژگی های جنسیتی در موقعیت های فاجعه است، به عنوان مثال با جمع آوری داده های حساس به جنسیت و سن.

Deutsche Frauenrat

انتظار می رود کاهش خطر بلایای ملی بر اساس برابری جنسیتی بهبود یابد. برای این منظور باید اقدامات سیاسی انجام شود که معیارهای مختلف در شرایط فاجعه بار برای زنان را در نظر بگیرد. نکته سوم این است که شکاف تامین مالی چه از نظر پیشگیری و چه بازسازی برطرف شده و به جای آن دسترسی ایجاد می شود. آخرین خواسته شامل توانمندسازی زنان برای تجهیز بهتر برای مقابله و پیشگیری از بلایا، به عنوان مثال در قالب طرح های آمادگی در برابر بلایا است.

SUANA/kargah.evسوانا/کارگاه

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover