Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
WIR 2.0_Logo

WIR 2.0

طرح ادغام به زودی در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت

چیزی که ارزش انتظار را دارد. این می تواند شعار طرح یکپارچه سازی "ما2.0" هانوفر باشد. یک "هیئت امنا" باید مرحله اجرا را همراهی کند.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 19.01.2022

اکنون تقریباً دو سال از مراسم افتتاحیه آن در "خانه جوانان" می گذرد. از سال 2008 یک گروه راهبری و چند گروه کارشناسی برای طرح جدید ادغام محلی در هانوفر در پشت صحنه کار می کنند. تغییر نام پروژه به "ما هانوفر هستیم" و در این با هم در شهر زندگی می کنیم. راهبردهای مهاجرت و مشارکت «و رنگارنگ، اما به دلیل عدم حضور مهاجران در 17 می 2021 از سوی میزو مورد انتقاد قرار گرفت، از آن زمان تا کنون در عموم مطرح نشده است

ما2.0 ـ ما هانوفر هستیم “WIR 2.0 - Wir sind Hannover

گزارش نهایی گروه هدایت در 13 دسامبر 2021 کاملا "بی سروصدا" بود. تصمیم گرفته شد؛ «کلیه اهداف، اقدامات و توصیه ها و نظرات ارائه شده سخنگوی مطبوعات شهرستان کریستیان مرزباخ گفت: در آنجا به شدت مورد بحث قرار گرفت و در نهایت رای گیری شد. سپس در فوریه پیش نویس قطعنامه برای کمیته بین المللی و شورا ایجاد شده و اجرای این طرح قرار است از می 2022 آغاز شود. سخنگوی شهرداری گفت: برای همراهی با آغاز مرحله اجرا در اردیبهشت ماه برتامه ریزی شده است.

آبایومی بانکول، می گوید: «هدف ما این است که تا اکتبر 2021 اطمینان حاصل کنیم که همه با خبر شوند. لیپی مهجبین احمد می گوید: "باید مهاجران بسیار بیشتری همراه باشند. " به هر حال این یک طرح برای ادغام است. پیمان جواهر حقیقی؛ سومین عضو هیئت مدیره ی میزو به گروه راهبردی انتخاب شد نیز بر همین نطر است. او گفت: برای اجرای این طرح شدت به این بستگی دارد که در برنامه ی پنج ساله همه ی بدنه همراهی کنند تا طرح ادغام " ما 2.0 انجام پذبر شود

میزو MiSO

هسته اصلی پروژه "ما2.0" رسیدگی به نگرانی های افرادی است که مهاجرت کرده اند. تا مدت مهاجرت بیشتر در نظر بگیریم و به آنها همزیستی برابر برای توانمندسازی جامعه ی شهری را امکان پذیر کنیم. به هر حال، این 38 درصد از جمعیت شهر است. می گوید: «به ضررهای موجود افراد با مهاجرت را حذف کنید و اهداف و اقدامات برنامه ریزی شده ی واقعی برای اجرای این هیت امنا باید عمدتا از افراد آسیب دیده تشکیل شود. به نظر این نه تنها یک سگنال نمادین، بلکه یکی از مهم ترین پیش نیازهای کار موفق هیدت امنا ست.»

شبکه ی میزو کامل از تصمیم گروه راهنما ما2.0حمایت و استقبال می کند. دکتر جواهر حقیقی می گوید: نیمی از اعضای هیئت امنا پیشینه ی مهاجرت دارند

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover