Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

ستون و مقاله

توضیح یک واژه

جان باختگان

یکی دیگر از واژه‌های مورد اختلاف واژه‌ی «جان باخته» است

  مهدی مجتهدپور | 29.11.2018

توضیح یک واژه

دربارۀ اعدام

در این ستون هربار به بررسی مفهوم واقعی یک واژه یا یک اصطلاح می‌پردازم که در کاربرد روزانه به اشتباه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  مهدی مجتهدپور | 09.10.2018

Zeichnung zur Fettnäpfchen-Kolumne Rein oder raus

ستون سوء‌تفاهم‌های فرهنگی

داخل یا خارج

هشدار! ارواح در آستانۀ در

  هلگا باربارا گوندلاخ | 25.07.2018

Interkulturelle Kunstwerkstatt

تفسیر

«صحنۀ آزاد هنر» میتواند موتور باشد

چرا صحنۀ ازاد هنر می‌تواند عامل مهمی در تبلیغ برای تبدیل هانوفر به «پایتخت فرهنگی اروپا» باشد
و چرا آزاداندیشان می‌توانند نقش مهمی در این امر ایفا نمایند؟

  کلودیا ارمل | 02.07.2018

Mitra Darvishian_Portrait von der Seite

داستان

پیچک

به درختان سر به فلک کشیده نگاه می‌اندازم و به پیچک‌هایی که مجنون‌وار به دورشان پیچیده‌اند و آنها استوار در مقابلشان ایستاده‌اند! می‌دانم طپش قلب درخت را حس می‌کنند

  میترا درویشیان | 03.04.2018

Da ist ja gar nichts dran!

ستون سوء تفاهم های فرهنگی

«این که گوشتی ندارد»

حیوان خانگی محبوب یا غذایی لذیذ ـ خوردن یا خوراندن

  هلگا بابارا گوندلاخ | 05.10.2016

Frau im Spiegel

Kolumne

ستون ادغام: امروز بسیار متفاوت

  کریستینا ماریا | 19.09.2016

Nicht genug gekocht

ستون سوء تفاهم های فرهنگی

به اندازۀ کافی نپخته ام

آیا میهمان باید از پیش اعلام شده باشد؟

  هلگا باربارا گوندلاخ | 29.06.2016

1 2

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover