Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

فرهنگ و چهره

داستان

عنکبوت

نگذار این عنکبوت زشت بر روی گیسوانم تار ببافد

  میترا درویشیان | 17.04.2019

Sharif im Gespräch

مصاحبه

همه‌ی انسان‌ها برابرند، اینطور نیست؟

شریف به تنهایی از افغانستان گریخته، از راه خشکی و دریا خود را به آلمان رسانده است. او که اکنون 22 سال دارد و در هانوفر زندگی می‌کند، می‌خواهد در بخش خدمات اجتماعی شغلی بیابد

  کلودیا ارمل | 06.02.2019

داستان

بوسه

از سری داستان‌های میترا درویشیان

  میترا درویشیان | 22.01.2019

ترجمۀ شعر

‌چهره‌ای همچون ذغال‌سنگ

"چهره‌‌ای چون ذغال سنگ، از دفتر شعر "زردالوهای دانباس
لوبوف یاکیم‌چوک، شاعره‌ی اوکرائینی
برگردان از زبان روسی
دکتر اسعد رشیدی

  لوبوف یاکیم چوک | دکتر اسعد رشیدی | 30.11.2018

Grafik: Ein Vogel

داستان

پرستو

روز وداع فرا می‌رسد. پرستو اما آنچه را می‌بیند باور ندارد. این عشق تنها یک سو داشت. سوی دیگر هوس بود و خودخواهی، من بودن، حق داشتن، مرد بودن، ... و دیگر هیچ.

  میترا درویشیان | 29.11.2018

Farbpalette aus Holz mit Pinsel in blauer Farbe

داستان

نقاش

نگاهش می‌کردم و آرامش را در چشمانش می‌دیدم و خود آرام می‌شدم

  میترا درویشیان | 07.10.2018

Ranzenaktion Flüchtlingsunterkünfte

سیمای یک انجمن

کمک به پناهجویان همچنان مهم است

حلقۀ حمایت از اقامتگاه‌های پناهندگی هانوفر (انجمن ثبت شده) در اشکال گوناگون به یاری پناهجویان ساکن هانوفر می‌شتابد. میزان نیاز به همکاری از سال 2015 همچنان بالا است.

  کنراد بویدول | 26.08.2018

Shamstep Konzert 47Soul
1 2 3

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover