Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

جامعه و سیاست

Lesia_Brezitska_Kundgebung_Foto 1

راهپیمایی صلح اوکراین

گفتگو با لسیا برزیتسکا سازمان دهنده ی این رویداد

لسیا برزیتسکا، اهل اوکراین و سازمان دهنده چندین راهپیمایی صلح در ارنست آگوست پلاتز و اشتاینتورپلاتز در هانوفر، از انگیزه های خود گزارش می دهد.

  Anja Lutzآنیا لوتس | 13.05.2022

Peyman Javaher-Haghighi_Portraitaufnahme

از لیپ تا ما 2.0

"این در مورد این است که چگونه مردم می توانند بهتر با هم زندگی کنند"

در گفتگو با دکتر. پیمان جواهر حقیقی درباره نتایج مفهومی "ما2.0 "تاکنون.

  Anja Lutzآنیا لوتس | 05.05.2022

K1600_211022_Gruppenbild_MiSO-Plenum

ده سال میزو

"یک صدای تاثیرگذار و مطمئن"

شبکه مهاجران "میزو" در جامعه شهری لنگر انداخته است. توسط شورای و اداره پایتخت ایالتی به عنوان "شریک همکاری قابل اعتماد" ارزش گذاری شده است.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 03.05.2022

1. Mai 2022

WiH ما در جشن اول ماه مه

آیا هانوفر به شهری نمونه عاری از تبعیض تبدیل خواهد شد؟

جهان در هانوفر"نظرسنجی در مورد تبعیض را در جشن 1 مه آغاز کرد."

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 03.05.2022

10.04.2022_Anti-Putin-Protest

جنگ اوکراین

هانوفر رژه روسها را متوقف می کند

اینگونه بود که روزنامه ی "نو پرسه" رویدادهای یکشنبه گذشته را پس از آن تیتر کرد. اعتراض به جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین در روز 10 مارس بر مرکز شهر غالب شد.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 11.04.2022

Philip Schlafer

هفته های مبارزه با نژادپرستی

هفته های مبارزه با نژادپرستی

میزو همراه با "ا د فا" شمال و سایر انجمن های مهاجران در 23 مارس این رویداد سازماندهی شد. یک رویداد ترکیبی به عنوان بخشی از هفته های مبارزه با نژادپرستی.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 25.03.2022

Spielwelt für geflüchtete Kinder

عکس: هانوفر 4 اوکراین

یک پروژه عالی برای کودکان در محل اسکان پناهجویان در سالن های نمایشگاهی 26 و 27


در نتیجه یک ابتکار مشترک توسط دست اندرکاران امور در سیاست پناهجویان و مهاجرت، پناهگاه هایی برای کودکان پناهجویان در محوطه نمایشگاه ایجاد شد.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 21.03.2022

Gruppenbild der Frauen_MiSO-Veranstaltung zum Weltfrauentag 2022

روز جهانی زن ۲۰۲۲

رویداد مشترک توسط میزو و سایر سازمان ها

به مناسبت روز جهانی زن، شبکه ی میزو همراه با دیگرسازمان ها این رویداد را برگزار کرد ،

  Anja Lutzآنیا لوتس | 16.03.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover