Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

جامعه و سیاست

شب‌بیداری ایرانیان

شب احیای کانون کنشگران سوسیالیست و دمکرات هانوفر

شب‌بیداری سیاسی ایرانیان در ماه ژانویه 2019 در همبستگی با کارگران زندانی در ایران

  مارتین تونیس | 01.02.2019

کدام چپ؟ کدام سوسیالیزم؟

مبارزه با پرچم رهایی از ایدئولوژی‌ها

نقش روشنفکران وکارگران در مبارزات سیاسی اواسط قرن نوزدهم با توجه به تنش‌های سیاسی دوران اولیه‌ی مناسبات سرمایه‌داری و نیروهای بازمانده از مناسبات گذشته، شکل دهنده‌ی تحولات سیاسی قرن بود.

  احسان دهکردی | 22.01.2019

مقاله

رسایی و فرسایش حاکمیت ملی در مناسبات بین‌الملل

مکتب‌های مختلف چه در شیوه و چه در کردار (به غیر از پست ‌پوزیتیویست‌ها) بر حق حاکمیت به مانند شالوده‌ی مناسبات بین‌الملل پای فشرده‌اند

  اسعد رشیدی | 07.10.2018

مقاله

فدرالیسم زبانی

هدف این مقاله از یک‌سو گشودن بحث و تبادل نظر در مورد یکی از مشکلات اساسی و مهم کشورمان و از سوی دیگر شفافیت بخشیدن به ‌بعضي نقطه نظرها است

  احسان دهکردی | 04.10.2018

Diktatoren als Türsteher Europas

معرفی کتاب

سیاست تازۀ اتحادیۀ اروپا در آفریقا: مبارزه با دلایل مهاجرت ـ حتا به زور؟

دیکتاتورها به مثابه دربان اروپا: کتابی از سیمونه شلیندواین و کریستین یاکوب که نشان می‌دهد چگونه اروپا مرزهای خود را به آفریقا منتقل می‌کند

  یورگن کاستندیک | 26.03.2018

Kundgebung von Kurden

کردها در عفرین

در کنار اسد با ترکیه جنگیدن «کمتر تلخ» است

کردهای عفرین انتخاب دیگری ندارند» ـ گفتگو با تنگزار مارینی»

  یورگن کاستندیک | 12.03.2018

Ferdos Mirabadi

وضعیت در ایران

اعتراضات در ایران پایان نیافته، تنها شکل آن تغییر کرده است

خانم فردوس میرآبادی در گفتگو با «جهان درهانوفر» پیرامون آیندۀ اپوزیسیون در ایران و در آلمان سخن می‌گوید

  یورگن کاستندیک | 07.02.2018

Portrait Stefan Schostok Oberbürgermeister Landeshauptstadt Hannover

مصاحبه با اشتفان شوستوک شهردار

پیرامون نامگذاری میدانی به نام حلیم دنر

اختلاف نظر میان شورای محلۀ لیندن ـ لیمر با شورای شهر و شهرداری هانوفر پیرامون نامگذاری میدانی به نام «حلیم دنر» جوان 16 سالۀ کردی که به دست پلیس کشته شد

  ولفگانگ بکر | 23.06.2017

1 2

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover