Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

Artikel weiterer Autor*innen

بە دعوت کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست در روز ١٠جولای ٢٠٢٠آکسیونی در اعتراض بە صدور حکم اعدام

بە دعوت کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست در روز ١٠جولای ٢٠٢٠آکسیونی در اعتراض بە صدور حکم اعدام از سوی ج.ا.ا در مورد شرکت کنندگان تظاهرات آبان ماە ٩٨ در شهر هانوفر آلمان برگزار گردید

  | 16.07.2020

سخن رانی خانم سرور صاحبی

سخن رانی خانم سرور صاحبی باعنوان «خشونت و تجاوزجنسی بر کودکان» در کتابخانەی ایرانی های شهر هانوفر آلمان ٢٨/٥/٢٠٢٠

  | 16.07.2020

سخن رانی دکتر اسعد رشیدی در بارەی « نگاهی بە مفهوم زیبایی شناختی» در کتابخانەی ایرانی های شهر هانوفر

سخن رانی دکتر اسعد رشیدی در بارەی « نگاهی بە مفهوم زیبایی شناختی» در کتابخانەی ایرانی های شهر هانوفر آلمان ٢٥/٠٦.٢٠٢٠

  | 16.07.2020

Zeynab Jalalian_Rechtsanwältin Soheila Hidjab

نامه ی سرگشاده

نامه زینب جلالیان و سهیلا حجاب از زندان قرچک ورامین

نامه حاضر بار دیگر روشن می سازد که با وجود اوضاع فاجعه بار کنونی در کشور، رژیم برای سرکوب مخالفان سیاسی به هر معنا کمی از دستور کار خود منحرف نمی شود.

  Zainab Jalalianزینب جلالیان | Soheila Hidjab | 09.07.2020

Rassismus

MiSO Resolution

در برابر نژادپرستی موضع بگیرید و در کنار هم بایستید - سکوت، پذیرش خشونت است

نژادپرستی، افراط گرایی راست و یهودستیزی، همواره باعث افروختن آتشی تازه در جامعه ی ما می شود

  MiSO e. V. مبزو | 03.07.2020

How to be an ally

Antirassismus-Kit

How to be an Ally?چگونه متحد شویم؟

متحد باشید و در آن بهتر شوید. اینرا برای اتحاد دنبال کنید

  Michelle Bray میشل برای | 03.07.2020

Laptopübergabe UF

کمک در کروناCoronahilfe

گروه هواداران اسکان پناهجویان 100 لپ تاپ به کودکان پناهجویان وام می دهد

در پروژه لپ تاپ با همکاری گروه پشتیبانی از پناهجویان ، گروه همسایگان مرکز شهر و انجمن جوانان اییکا به کودکان در اسکان پناهجویان کمک می کند.

  Sylvia Grünhagenسیلویا گرونهاگن | 28.06.2020

Kaffee mit Blümchen_Symbolbild

هانوفر جور دیگری ست

هامبورگ دربرابر هانوفر

"من به دنبال یک ماجراجویی کوچک بودم و آن را یافتم."

  Jane Issaجین ایسا | 15.06.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover