Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Antirassismusbuch

نقد کتاب

کتاب ضد نژاد پرستی ... برای نو جوانان از 10 تا 17 سال

نژادپرستی چیست او از کجا آمده است؟ چرا وجود دارد؟ و مهمترین سوال از همه، چه کاری می توانم در مورد آن انجام دهم؟

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 08.10.2020

Foto: Aurélia Durand

"کتاب ضد نژاد پرستی ...
... مفاهیم نژادپرستی، قومیت و هویت اجتماعی را معرفی می کند
... امیدوار کننده است از طریق داستان های الهام بخش از قدرت، شجاعت و عشق
... زبان، ابزار و اقدامات برای جلوگیری از نژادپرستی را توضیح می دهد "
کتابی به اندازه رنگارنگی جامعه چندفرهنگی ما، نوجوانان را به پرداختن به این موضوع نسبتاً غریب در چندین سطح دعوت می کند. این کتاب یک تعامل موفقیت آمیز از توصیف وقایع راستین، پیشینه های تاریخی و تمرین های کوچک برای بازتاب خود در میان تصاویر عاشقانه ترسیم شده و رنگارنگ را ارائه می دهد.
نویسندگان Tiffany Jewell (متن) و Aurélia Durand (تصاویر) از طریق این کار با نسلی صحبت می کنند که در غیر این صورت ممکن است بیشتر به مانگا یا داستان علمی علاقه مند باشند. این کتاب با ظاهر بسیار جذاب و طراحی شل خود دسترسی به موضوعی نسبتاً ناخوشایند ، گاه پیچیده یا حتی پیچیده را ایجاد می کند. اهمیت موضوع در همه جنبه های آن به تفصیل نشان داده شده است. اما این دو سازنده در حال ساختن پلی هستند که حتی در هم و برهم کردن اصطلاحات در لقمه های سبک و رنگارنگ نیز خدمت می کند.
ازBIPOC گرفته تا تقاطع ریز چپاول و امتیازات سفید
در 20 فصل، که می تواند به عنوان یک چک لیست کوچک برای نوعی کارگاه شخصیت شناسی نیز شناخته شود، تیفانی جواهل داستان هایی از زندگی افراد آسیب دیده را بیان می کند. این اصطلاحات فنی بی شماری را که در این میان بوجود آمده اند توضیح می دهد و نکاتی را در مورد چگونگی استفاده از دانش جدید ارائه می دهد. در حالی که برخی از فصل ها نیز به هویت خود خوانندگان می پردازند، بخش بزرگی به تاریخ نژادپرستی اختصاص یافته و سعی در توضیح چگونگی پیدایش آن دارد.
"در یک جامعه نژادپرست نژاد پرست نبودن کافی نیست. ما باید ضد نژاد پرست باشیم." - آنجلا دیویس
ناگفته نماند که بالاخره بسیاری از فعالیت های احتمالی برای ایستادگی در برابر نژادپرستی پیشنهاد می شود ، اما حداکثر پس از خواندن کتاب ، همه خوانندگان خواهند آموخت که "خوشبینی" چیست. نویسنده در این کتاب توضیح می دهد که BIPoC (افراد بومی سیاه رنگ) نمی خواهند یا نیاز به ذخیره دارند. در عوض ، این مربوط به همه افراد است که با توجه به حقوق و فرصت های یکسان، به طور یکسان ارزیابی می شوند.
توانمند سازی می تواند راه حل باشد
اما صرف نظر از اینکه نژادپرستی نهادی یا شخصی توسط اعضای جامعه سفیدپوست ممتاز شناخته شود، همه باید در برابر نژادپرستی همبستگی نشان دهند.
تیفانی جواهل به خوانندگان خود نشان می دهد که چگونه می توانند رفتار خود را بر این اساس زیر سوال ببرند - و در نتیجه آن را تغییر دهند. از آنجا که موسسه آموزش بدون تبعیض نیز به عنوان سردبیر در حاشیه نامگذاری شده است ، مطمئناً می توان از این کتاب در مدارس نیز به خوبی استفاده کرد.
در اینجا پادکست مربوط به این موضوع وجود دارد که به www.diskriminierungsfrei-bildung.de پیوند داده شده است
"کتاب ضد نژاد پرستی"
توسط تیفانی جواهل و اورلیا دوراند
ترجمه الویرا ویلمز
برای نوجوانان 10-17 ساله
Zuckersüß Verlag 164 صفحه | نسخه

Intersektionalität

Institut für Diskriminierungsfreie Bildung

اینحا پادکست Podcast
Zuckersüß Verlag

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover