Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

کودکان و جوانان

Kleines Mädchen mit Mutter vor dem Computer

16.01. | 15:00 - 17:00 ساعت

Kindermedienschutz

محافظت در رسانه ی کودکان

دوره آنلاین از طریق زوم

ثبت نام اینجا hier.

امروزه کودکان و جوانان از اینترنت بسیار استفاده می کنند. چگونه می توانید کودکان را به آرامی و آگاهانه با رسانه های دیجیتال آشنا کرده و از آنها در استفاده با آنها حمایت کنید؟ این دوره آنلاین محافظت از رسانه کودک با این موضوع سروکار دارد.

Kosten

رایگان/ با ثبت نام

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Kalendersuche

دسته‌بندی‌ها

همایش‌های چندروزه

خبرنامه | ما | تماس | مشخصات | حفظ اطلاعات  Folgen Sie uns auf Facebook

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover