Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Rundfunk Radio_Symbolbild

درخواست چندزبانه بودن

گزارش های رادیو و تلویزیون

درخواست کارگاه از رسانه های همگانی در چند زبانه بودن برنامه هایی که پخش می شوند، تا اطمینان خاصل کنند که همه از این امر با خبر شده اند..
"توصیه می شود بعد از گزارش آلمانی، مقالات کم حجم در دو دقیقه به زبان های ترکی، کردی، عربی و انگلیسی پخش کنید. این به معنی یک گزارش اضافی 8 دقیقه ای است، اما در نهایت می تواند جان را نجات دهد."

kargah e. V.

25.03.2020

در اینجا متن کامل نامه را پیدا خواهید کرد.

Download
Forderung nach einer mehrsprachigen audiovisuellen Berichterstattung im Fernsehen/Rundfunk - 348 kB [pdf]

Hier finden Sie den Brieftext im Wortlaut.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover