Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

تقویم گردهم‌آیی‌ها

ursprung der welt

07.03. | 17:30 ساعت

Der Ursprung der Welt

خاستگاه جهان

صحنه دیجیتال تئاتر هانوفر:

با استفاده از کمیک استریپی به همین نام توسط هنرمند و دانشمند سیاسی "لایف اشتروم "، ما به دنبال پاسخ در تاریخ فرهنگی ولوا هستیم.

Kosten

رایگان

Das Zeichen für Weiblichkeit, Schwarz auf Weiß. Oben ein Kreis, darunter ein Kreuz.

08.03. | 19:30ساعت

Feminismus geht uns alle an!

فمینیسم به همه ما مربوط می شود!

برنامه ی دیجیتالی خانه ی تداترهانوفر

گفتگو با فاطمه آیدمیر، مهرت کوپکا، آنا مولر، نوا ک وینتر و هنگامه یعقوبی فر

Kosten

رایگان

تقویم گردهم‌آیی‌ها

Kalendersuche

دسته‌بندی‌ها

همایش‌های چندروزه

خبرنامه | ما | تماس | مشخصات | حفظ اطلاعات  Folgen Sie uns auf Facebook

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover