Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Logo Cameo Kollektiv

مجموعه ی کامئو

انجمن افراد خلاق برای جامعه ای رنگارنگ

تلفن: (0511) - 65 52 62 98

ساعات گفتگو:

دوشنبه تا حمعه:

18:00 ساعت 10:00تا

Kontakt

hallo@cameo-kollektiv.de

Adresse

Leinstraße خیابان لاین 16
30159 Hannover
Google Maps

مجموعه Cameo یک مجموعه خلاق با حدود 30 عضو دائمی انجمن است. علاوه بر این افراد زیادی هستند که بدون عضویت در پروژه ها شرکت می کنند. اعضا از مناطق مختلف آمده اند - از هنر (فیلم ، عکس ، متن) گرفته تا روزنامه نگاری و علوم اجتماعی یا علوم انسانی گرفته تا فعالیت. اصطلاح رسانه در مرکز کار آنهاست.
این مجموعه درباره حساسیت چندرسانه ای برای فرهنگ ، تنوع و دموکراسی است (به عنوان مثال از طریق مجموعه عکس ها ، تصاویر و فیلم ها). این مجموعه مخفف یک جامعه باز ، متنوع و رنگارنگ است.
به عنوان یک پیشنهاد ویژه ، Cameo یک فضای همکاری بین فرهنگی با شخصیت شبکه را ارائه می دهد ، جایی که پناهندگان می توانند در محل کار کنند یا درگیر پروژه ها شوند.
مجموعهCameo ناشر مجله خود تحت حمایت Doris Schröder-Köpf است که تاکنون سه نسخه از آن منتشر شده است.

این نشریه: Magazins

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover