Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Ob-Wahl Podiumsdiskussion1

نامزدهای پُست شهرداری در فاوست

" این دموکراسی است!"


با نظارت هانا لگاتیس، پنج نفر از ده نامزد انتخابات شهرداری پیام های شهروندان را دریافت می کنند.

  کلاودیا ارملClaudia Ermel | 15.10.2019

Ob-Wahl Podiumsdiskussion2
Iyabo Kaczmarek erläutert ihre Sichtweise
Ob-Wahl Podiumsdiskussion2
Iyabo Kaczmarek erläutert ihre Sichtweise

بحث هیئت انتخاباتی2

ایابو کاچمارک( بدون حزب) دیدگاه خود را توضیح می دهد. مارک هانسمن( حزب سوسیال دموکرات) از سوی آلپیچین کیرچی( نماینده مجلس ایالتی) نمایندگی می شود. یسیکا کاوسن( حزب چپ)، بورونوآدام ولف( حزب دزدان دریایی)، بلیت اونای(حزب سبزها، نماینده مجلس ایالتی) همه با پُرسشها و نظرات شهروندان از طریق ویدیو کلیپ و از سوی مُجری برنامه در میان گذارده می شود.

این واقعیت که چندین شهروند بدون وابستگی حزبی در این انتخابات شهرداری هانوفر از کاندیداها هستند، نمونه ی خوبی در مسیر شهروندی متعهدانه دموکراتیک هانوفر است و نشان می دهد که هانوفر فراتر از احزاب و سیاست های شان عمل میکند. ایابو کاچمارک گفت:" این دموکراسی است." او گفت:" من می خواهم مردم را ترغیب کنم که جدا از احزاب سیاسی در شکل دادن به شهر با ما همکاری کنند"

از آنجا که مارک هانسمان از سوی کریچی نمایندگی می شد و اکهارد شولتز هم نیامده بود، هانا لگاتیس نامزدهای فردی را در مورد برخی از موضوعات انفجاری سیاست های شهری در هانوفر بسیار "داغ" کرد، اما هیچ موضوعی بحث برانگیز صورت نگرفت. اما حتی بدون بحث و گفتگو، به مخاطبان یک طرح جالب از ایده ها، اهداف و رویه های برنامه ریزی شده کاندیداهای حاضر ارائه شد. و حرف مشترک این بود: "نه: به اینجور ادامه!" در مجموع ایده ها متنوع و الهام بخش بودند. صبح روز بعد، ایابو کاچمارک همچنین عکسی از بحث تریبون را در فیس بوک با این متن منتشر کرد: "بحث - پایان دادن به رکود سیاسی ، شهامت برای ساختارهای جدید"".

Ob-Wahl Podiumsdiskussion3
Auch Adam Wolf von der Piratenpartei verfügt über Expertenwissen
Ob-Wahl Podiumsdiskussion3
Auch Adam Wolf von der Piratenpartei verfügt über Expertenwissen

بحث هیئت انتخاباتی3

ترس از "غریبه"؟

درست در آغاز این برنامه، هانا لگاتیس به حمله اخیر به یک کنیسه یهودی در هاله پرداخت. این مربوط به نژادپرستی، خدمات امنیتی، امنیت و ترس "درک شده" بود. این گرایشات راست گرایانه باید به طور مؤثرتر مبارزه شود که شجاعت مدنی و همبستگی با جامعه یهود اکنون دستور روز است، کاندیداها به اتفاق آرا نیز بر این نظر بودند.
موضوع بعدی، "صحنه بی خانمانها" و روشن ساختن موضوع خدمات اجتماعی و مبارزه با جرم بود. وآیا با این ناهنجاری با ظرافت بیشتری برخورد خواهد شد. آیا آنها برای گسترش "خدمات اجتماعی" و گنجاندن همه افراد در برنامه های فرهنگی و آموزشی کم آستانه، راه حل معنادار تری برای همه "گروه های مسئله دار" در جامعه می بینند؟.
طرح ادغام مهاجران باید بخشی از برنامه باشد

موضوع و برنامه ادغام محلی که برای کارگاه و فاوست و شبکه میزو در اولویت است، حداقل از سوی كاندیداهای حاضر در اینجا نیز تایید شد. و آنها از نگرانی ها در اولویت های كنونی و نیز از سازمان های دیگر برای پیشرفت بیشتردر توسعه ی برنامه ادغام محلی حمایت كردند. در حالیکه بلیت اونای برنامه ادغام محلی را بخشی مهم از برنامه خود می داند، ایابو کاچمارک و یسیکا کاوسن حتی اقدامات در مقیاس کوچک را به عنوان پلی بین فرهنگ ها دانستند و بر گسترش آن تأکید کردند. برونو آدام وولف در این زمینه خاطرنشان کرد که هنوز تعداد کمی از دوره های زبان ارائه شده است. وی همچنین از چند زبانه نبودن موجود در مدیریت شهری هانوفر در بین کارمندان، به عنوان تصویر سرمایه ایالتی انتقاد کرد. در صورتی که در حال حاضر، تغییر عمده در موارد زیادی در این زمینه باز و ممکن است

فرهنگ استقبال از دوچرخه سواران؟
موضوع کنونی آب و هوا توسط همه شرکت کنندگان با ایده های نوآورانه و نمونه های برتر از شهرهای دیگر مورد بحث قرار گرفت. همه می دانستند که شهرهای دیگر آلمان و همچنین اروپا مدتهاست که ماجراجویانه تر و انسان گرا تر بودند. اما هانوفر هنوز هم یک شهر اتومبیل است، که باید فقط با دخالت همه شهروندان یک تغییر تدریجی مشاهده شود. در مورد توسعه ی مسیرهای دوچرخه سواری، پارکینگ های دوچرخه یا مکانهای سبز برای ملاقات بیشتر در سطح شهر، همه هم نظر بودند.

پرسشهای شهروندان
هنگام مطرح شدن پرسشها از سوی شهروندان، چه برای ملی شدن دوره های آموزشی، یا هزینه های مهد کودک یا افزایش هزینه برای دانشجویان خارجی، یا دفع زباله یا گسترش شبکه راه آهن سبک، کاندیدها می توانستند تنها كمكهای مشورتی ارائه دهند، چرا که همه هنوز "فقط" نامزد هستند.
به نظر می رسید که در مجموع، حداقل برای همه هم اندیشیان روی تریبون، تمایل زیادی برای گفتگو با افرادی است که در هانوفر زندگی می کنند. در این مقاله تمام مباحث این رویداد با هانا لگاتیس مورد بحث قرار نگرفته است. اما از آنجا که همه کاندیداها در حالت مبارزات انتخاباتی قرار دارند، از دریافت درخواست برای بحث های مفصل تر خوشحال می شوند به شخصیت های اصلی می توان مستقیم از طریق اینستاگرام یا فیس بوک دسترسی پیدا کرد. آنها خوشحال هستند که به سؤالاتی درباره برنامه های آینده خود به عنوان شهردار پاسخ می دهند

Fotos Martin Tönnies
hzaxdjzw__1_.jpeg hzaxdjzw__1_.jpeg hzaxdjzw__1_.jpeg hzaxdjzw__1_.jpeg hzaxdjzw__1_.jpeg hzaxdjzw__1_.jpeg hzaxdjzw__1_.jpeg hzaxdjzw__1_.jpeg hzaxdjzw__1_.jpeg hzaxdjzw__1_.jpeg

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover