Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Werkstatt Menschenrechte

Warsztaty dot. praw człowieka

Sztuka jako protest?

Stowarzyszenie kragah e.V. rozpoczyna wspólnie z innymi kreatywnymi osobistościami cykl artystycznych warsztatów na temat praw człowieka.

  Claudia Ermel | 15.12.2017

Demonstracje, blokady oraz strajki utworzone przez siedziących demonstrantów stanowią formę protestu. Z artystycznym cyklem wykładów „Invisible Rights – odsłonić niewidzialne prawa“ stowarzyszenie kargah chce podczas przygotowań dnia praw człowieka odpowiedzieć rzetelnie na pytanie, które formy protestu może znaleźć w sztuce. Podczas trzech warsztatów dotyczących praw człowieka będą każdorazowo tworzone nowatorskie dzieła sztuki. Obojętnie czy to street art, sztuka plakatu czy też teatr uliczny – uczestnicy mogą artycznie zabrać głos na wybrany przez siebie temat.

Wspólnie ze stowarzyszeniami Cameo Kollektiv, Tante Trottoir / teatr na GLOCKSEE, sojuszem na rzecz dnia praw człowieka, jak również z Niemieckim Porozumieniem Związków Zawodowych Centrum Dolnej Saksonii (niem. DGB Region Niedersachsen-Mitte) oraz z fundacją im. Róży Lusemburg w Dolnej Saksonii (niem. Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen) stowarzyszenie kargah e.V. pragnie poprzez ten projekt pokazać, jak sztuka może wstawiać się za prawami człowieka. Chociaż prawa człowieka zostały już zdefiniowane przez Narody Zjednoczone, samo pojęcie praw człowieka można rozumieć w różnoraki sposób. Celem tych różnorodnych warsztatów jest połączenie ze sobą odmiennych sposobów postrzegania oraz różnych doświadczeń, jak również dokonanie porównań i opracowanie nowych wspólnych form sztuki.

Two sides of a Wall
Gemeinsam "Invisible Rights" entdecken
Two sides of a Wall
Gemeinsam "Invisible Rights" entdecken

Ukazanie praw człowieka na wielojęzycznych warsztatach
Każda grupa będzie razem pracować przez pięć dnia nad swoim dziełem. W fazie przygotowawczej każdy tandem składających się z miejscowego artysty oraz uchodźcy opracuje wspólny projekt. Przy tym jest ważne to, aby różne sposoby postrzegania obu osób w tandemie zostały zaprezentowane w pracach nad danym dziełem dotyczącym tematyki praw człowieka, ponieważ każdy głos w poszczególnych grupach roboczych powinien zostać wysłuchany. Za jakimi prawami chcieliby oni protestować? Jakie niesprawiedliwości pragnęliby ukazać? To są pytania, na które ten interkulturowy team oraz uczestnicy wspólnie w artystyczny sposób odpowiedzą.

Całkowicie odmienne środki i formy wyrazu z różnorodnych kultur prowadzą do stworzenia nowatorskich kreacji, być może graffiti połączyć ze sztuką mozaikową lub też uliczny performance, który dowcipnie zaprezentuje wielojęzyczność ? Niżej zostaną przedstawione te trzy warsztaty:

Sztuka graffiti pomiędzy kulturami

Cykl warsztatów zapoczątkuje „2 Sides Of A Wall“ – interkulturowy projekt związany z graffiti. Prowadzący grupę – Jwan Khalaf, jest wykształconym artystą z Syrii, który wcześniej w swojej ojczyźnie niewiele zajmował się tematyką praw człowieka. Przez wojnę i ucieczkę z kraju spotkał się z naruszeniem praw człowieka, co później długotrwale ukształtowało jego i jego sztukę. Dzisiaj chciałby szczególnie wstawiać się za prawami dzieci oraz kobiet. Jwan razem z Jaschą Müller planuje z uwzględnieniem techniki kolażu, stworzyć wspólny obraz na ścianie, który wstrząśnie opinią publiczną. Jascha Müller uważa w tym wspólnym projekcie za szczególnie interesujące to, że zbierane są punkty widzenia oraz doświadczenia ludzi z różnych kultur. Jakie oczywiste prawa mają ludzie w całkowicie różnych krajach? I jakie sposoby spostrzegania decydują o tym, że inne prawa nie wchodzą w rachubę? Jascha jest już bardzo ciekawy, jak te punkty widzenia spotkają się ze sobą w tym projekcie.

Plakaty jako artystyczne protesty

Marlene Obst ze stowarzyszenia Cameo Kollektiv e.V. będzie razem z Alirezą Husseini i Danielem Hobeinem tworzyć warsztaty dotyczące plakatów związanych z prawami człowieka. Zrealizowała ona już pewne mniejsze projekty na temat uchodźstwa i praw kobiet, np. ilustrowany reportaż o handlu ludźmi na granicy grecko-macedońskiej na początku 2016 roku, który jest również przedstawiony w magazynie Cameo. Osobiście leżą jej na sercu wolność prasy i prawa kobiet. Podczas warsztatów jej team planuje wprowadzić uczestników w tematykę “sztuki plakatu” oraz wcielić z nimi w życie własne pomysły. Przy tym Marlene uważa za sensowne, aby dać uczestnikom możliwość koncentracji się na tym, do czego mają jakiś szczególnie osobisty stosunek.

Lena Kußmann und Boubker Moussalli
Street Performance mit Lena Kußmann und Boubker Moussalli
Lena Kußmann und Boubker Moussalli
Street Performance mit Lena Kußmann und Boubker Moussalli

Performance w przestrzeni publicznej

Na zakończenie cyklu odbędą się warsztaty na temat “ulicznego performance” wraz z Boubkerem Moussalli oraz Leną Kußmann, którzy realizowali „Interwencje w przestrzeni publicznej“. Za pomocą teatru i choreografii wniosą wraz z uczestnikami temat praw człowieka w przestrzeń miejską.

Lena Kußmann dodała: „Opracowałam wraz z dwoma koleżankami z cudownej inicjatywy sojuszy Tante Trottoir format warsztatów, w którym o wiele bardziej chodziło o to, żeby z własnych doświadczeń i chęci przejść do czynów. To przyczynia się do ropoczęcia dyskusji z uczestnikami na tn temat. Próbuję znaleźć wspólny mianownik i go wspólnie przeistoczyć w pewną akcję, działanie. Jest dla mnie ważne przy tym “pozytywny acjonizm”, co oznacza to, że mniej interesuje mnie “bycie przeciw” lub mówienie “o tych głupich tam na górze”, lecz bardziej dążę do utopii, uwiedzenia, zakłopotania przechodniów w przestrzeni publicznej. .“ Lena może sobie wyobrazić dowcipnie zrealizownie tematu. Ale wszystko jest jeszcze kwestią otwartą. „Zobaczymy, dokąd nas to wspólnie doprowadzi “, powiedziała Lena.

Co wyniknie więc z tego, gdy ludzie z różnorodnych krajów, z różnych wspólnot językowych i kręgów kulturowych razem opracują artystyczny projekt związany z tematem praw człowieka? Dokąd doprowadzi ten eksperyment, będzie można zobaczyć w przestrzeni publicznej, na ulicy oraz na ścianach budynków.

Welt-in-Hannover.de bedankt sich herzlich für die tolle Unterstützung bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie zahlreichen Organisationen und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit.

Schirmherrin des Projekts Welt-in-Hannover.de ist Frau Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover