Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Biergarten Gretchen Faust

شورای پناهندگان نیدرزاکسن

جشن 35 سالگی این انجمن

با تبریک و آرزوی پیروزی برای شما در آینده

  Jürgen Castendykیورگن کاستندیک | 08.08.2019

این شورا در میانه ی دهه 1980 به عنوان مجمعی ابتکاری برای سازمانها و افراد در نیدرزاکسن پدید آمد. اهداف مشترک این بوده و هستند: ایستادگی در حمایت از پناهنجویان و مهاجران با حق اقامت ناشایست و یاری در چشم انداز یک زندگی شرافتمندانه برای آنها. شورای پناهندگان نیدرزاکسن متقاعد شده است که ارزش های دموکراتیک یک کشور نیز باید در رفتار آن با پناهندگان نمایان شود. بنابراین، این انجمن بدون در نظر گرفتن وضعیت آنها از همه پناهجویان پشتیبانی می کند و برای پیوست به حقوق قانونی آنها در تلاش است. این دست آورد ناشی از قانون پناهندگی آلمان و قوانین بین المللی است. این انجمن از طریق شبکه گسترده ای در سرتاسرنیدرزاکسن کوشا است. یک نمایندگی آن از سال 2016 در هانوفر مستقر شده است.

صلاحیت و مشاوره حرفه ای
شورای پناهندگان نیدرزاکسن به طور منظم برنامه های آموزشی را برگزار می کند و در مورد مسائل حقوقی دشوار مشاوره می دهد. حتی در صورت نیاز به اقدام سیاسی، نسبت به کمیته های سیاسی طرفداری می کند و در صورت نقض کرامت انسانی پناهندگان، علنی موضع گیری می کند. از طریق ایمیل، صفحه اصلی و اعضای رسانه و چاپخانه ها و حامیان خود در مورد تحولات جاری مطلع می شوند. بنابراین؛ شورای پناهنجویان نیدرزاکسن برای همه کسانی که برای اجرای حقوق پناهندگان تلاش می کنند یک شریک بی جبران است.

(www.nds-fluerat.org)

.
تولد باید جشن گرفته شود.
این جشن تابستانی سالگرد در 23 آگوست از ساعت: 15:00 تا 22:00 در باغ آبجو گرتشن در محوطه ی فاوست در لیندن-نُرد برگزار می شود. و از ساعت 16:00 با چهار گروه موسیقی به پیش می رود. علاوه بر آن عکس هایی از تاریخ شورای پناهندگان ، مصاحبه با شاهدان معاصر و اطلاعات در این مورد. برنامه ای برای کودکان نیردر نظر گرفته می شود. ورود رایگان است.
اطلاعات بیشتر در مورد برنامه

..

Foto: Kulturzentrum Faust e.
شورای پناهندگان نیدرزاکسن

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover