Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Heimat auf KüGa

پروژه در فضای همگانی

آوای میهن چگونه است؟

در یک مکعب نارنجی رنگ، روز شنبه در اوایل ماه جولای در میدان «باغ آشپزخانه» اندیشه و الهام در مورد معنی میهن جمع آوری می شود.

  کلودیا ارمل | 06.07.2019

این مکعب رنگارنگ در میان میدان «باغ آشپزخانه» توجه همه، جوان و سالمند را جلب کرد. و حتی در این شلوغی بازار شنبه بعدازظهر انسانها متوقف می شدند و می پرسیدند و بحث می کردند وهدفون را گوش می دادند و پرسشنامه پُر می کردند.

،.اوای میهن چگونه است، بر روی مکعب همچنان دیده می شد. هر کس خود را مخاطب ندیده بود، بی درنگ به راه خود ادامه می داد و می رفت.فریدریکه بیل، آغازگر پروژه ی مشارکتی که با موزه ی تاریخ هانوفر همکاری دارد گفت: "اما این نیز شگقت آور بود که بسیاری هم توقف می کردند، و هر بار چند نفر دور ما جمع می شدند، حدود هشت نفر." بسیاری هم می ماندند و هدفون را مدتی می شنیدند و سپس نظرشان را روی نقشه می نوشتند که میهن شان چه آوایی دارد.

ایده ی پُشت این پروژه این است که میهن را جور دیگر ببینی، دز این پروژه؛ جور دیگری بشنوی. برای این افراد گوناگون دعوت به همکاری شدند و خواهش کردیم؛ نغمه ی شخصی خود در مورد میهن را در میکروفون بازسازی کنند. با این کار توانستیم این آواها ی گوناگون را جمع آوری و مشخص کنیم که میهن برای هر کس معنی ویژه ی خود را دارد، اما با این وجود، همه شبیه هم است.

( برگرفته از سایتwww.heimatklang-hannover.de)... )

چه هنگام شنیدن از هدفون از این مکعب نارنجی، یا در خانه ازروی صفحه ی ما، آوای میهن هر فرد، او را جذب خود می کند. فردریکه بیل و یازده داوطلب که همراه بودند نظریه ی خود را در مورد میهن منتشر کردند و اشتراک نظر داشتند.

» آوای میهن برای تو چیست؟» در پایان هم خانم ایابو کاچمارک که در حال حاضر نامزد آزاد در انتخابات شهرداری هانوفر است، تصادفی از راه رسید بی درنگ پرسشنامه را پُر کرد. میهن چیست بدون فضای فرهنگی؟

اجراهای دیگر این مکعب آوای میهن را می توان در 13 جولای در کُرُپکه،20 جولای لیستر پلاتس و 27 جولای در کلیسای مسیح همراه بود.

Kommt vorbei und erzählt, wie für euch Heimat klingt.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover