Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
wiH Pressekonferenz

In eigener Sache

Die Vielfalt Hannovers auf einer Seite

Am 30.05.2018 fand auf einer Pressekonferenz in der iranischen Bibliothek bei kargah e. V. die offizielle Freischaltung unserer neuen Webseite mit Kulturstadtplan statt.

  Laura Heda | 31.05.2018

wiH Pressekonferenz

In eigener Sache

Die Vielfalt Hannovers auf einer Seite

Am 30.05.2018 fand auf einer Pressekonferenz in der iranischen Bibliothek bei kargah e. V. die offizielle Freischaltung unserer neuen Webseite mit Kulturstadtplan statt.

  Laura Heda | 31.05.2018

Събитие върха

Solidarität

13.12. | 18:30 ч./регистрация, поискана от 6 декември

Solidarität

Солидарност

Движението създава промяна

Солидарността е сила, която е необходима, особено във времена като тези, за да се прокара спешна социална реформа. Това се отнася за справянето с изменението на климата, отхвърлянето на силата на интернет корпорациите и борбата за по-добро заплащане и условия на труд.

Kosten

10,- €

Adresse

Knochenhauerstraße 28
30159 Hannover
Google Maps

Журнал

Newroz

Какво е Newroz ?

Какво е Newroz ?
Повече от четири хиляди години стар Newroz се празнува от няколко култури

  Mahabad Allaie | 02.03.2018

Fest vorm Laden der Gemeinwesenarbeit in der Stärkestraße

Междукултурен инициатива

Наемател група Линден север - солидарност срещу спекулантите - отвъд културните граници

Тук всеки се чувства добре дошли. Новата брошура въвежда десетилетия на наемател дружество.

  Wolfgang Becker | 12.02.2018

Werkstatt Menschenrechte

Човешките права на поредица от

Изкуството като протест?

kargah e. V. започва художествени поредица от семинари по темата за човешките права и творчески

  Claudia Ermel | 15.12.2017

Bunte Tüte

Diesmal wähle ich! Europawahl 2019_Symbolbild

Европейски избори

"Моето мнение" Мер от Ирак

Здравейте! Аз съм Еймър, аз съм от Ирак и в момента правя стаж в Welt-in-Hannover.de.

  Amer | 25.04.2019

Карта на града на културата

Förderkreis Mitarbeit

Сътрудничество на Фондацията

Финансиране на проекти

С работата си Фондацията за съвместна работа има за цел да подкрепи развитието на демокрацията отдолу и да укрепи политическото участие на всички хора, живеещи в Германия. Искаме да насърчим хората да развият собствена инициатива и да участват в решаването на общностните задачи. Целта на работата е да направи ангажираността и участието в нашето общество напълно възможно и да допринесе за създаването на култура на участие, подходяща за ежедневна употреба във всички сфери на обществото.

Фондацията дава възможност на хората да се ангажират, да участват и да участват в обществото. Ние подкрепяме и насърчаваме ангажираността и политическото участие на групи, които не могат или само в малка степен да се изразят поради своята жизнена ситуация, образование и социална позиция.

Сътрудничеството на Фондацията подкрепя гражданското участие и гражданското

Публикации и връзки с обществеността
Конференции и методисеминари
Проекти и пилотни проекти
Концепция и реализация на инвестиционни предложения
Съвети за инициативи и политически организации
Интернет портал» "Вагуайзър"
финансиране на проекти за изграждане на мрежи и сътрудничество, като» гражданско участие на мрежата»
Безвъзмездни средства за стартиращи организации за нови инициативи, проекти и групи

Kontakt

info@mitarbeit.de

Adresse

Ellerstraße 67
53119 Bonn
Google Maps

Welt-in-Hannover.de bedankt sich herzlich für die tolle Unterstützung bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie zahlreichen Organisationen und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit.

Schirmherrin des Projekts Welt-in-Hannover.de ist Frau Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover