Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

بولتن

پویش بیداری

موضع مشترک علیه سخنان نفرت انگیز

بیش از 2000 شهروند از شهر و منطقه در 14 ژانویه 2022 در میدان اپرا در هانوفر برای ترویج همبستگی و افزایش تمایل به واکسیناسیون گرد هم آمدند.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 15.01.2022

logo eingefügt - frau_lernen_lehrerin_symbolbild_tn

روند پذیزش مدرک / قسمت 7

THANAAتانا

برای ماندن روی توپ به قدرت و استقامت زیادی نیاز است.

  Redaktion: Monika Singh | 11.01.2022

IQ Projekt-Plakat

روند پذیزش مدرک / قسمت 6

ELLA CECILIA الا سیسسلسا

اولین کار در آلمان.

  Redaktion: Monika Singh | 11.01.2022

logo eingefügt - beratung_bei_kargah_symbolbild_tn

روند پذیزش مدرک / قسمت 5

Tatianaتاتیانا

علیرغم تجربه طولانی مدت حرفه ای در زادگاه، ورود به حرفه مورد نظر ممنوع است.

  Redaktion: Monika Singh | 11.01.2022

logo eingefügt - rooa_beratungssituation_c_waltraud_kaemper_tn

روند پذیزش مدرک / قسمت 8

AISHEعایشه

به امید فعالیت شناخته شده در عرصه اجتماعی.

  Redaktion: Monika Singh | 11.01.2022

logo eingefügt - william_even_from_pixabay_frau_am_computer_tn

روند پذیزش مدرک / قسمت 4

گابریلا - من افتخار می کنم که این همه چیز را به تنهایی بدست آوردم

ادامه مصاحبه از 17 دسامبر 2020.

  Redaktion: Monika Singh | 10.01.2022

درازترین شب

جشن یلدا در هانوفر-لیندن

یلدا مخفف "جشن نور" است - و در منطقه فرهنگی ایرانی در شبی با تاریک ترین ساعات، یعنی هر ساله در حدود 20 دسامبر جشن گرفته می شود.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 23.12.2021

رسانه های مدرن

کارگاه می خواهد مهارت های دیجیتال را آموزش دهد


آلمانی را یاد بگیرید – و همزمان با دنیای رسانه های دیجیتال آشنا شوید. این مفهوم یک دوره زبان جدید و اصلاح شده «دیجیتال» است. اولین اجرای آزمایشی در خانه کارگاه در پاییز 2021 بود.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 17.12.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover