Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

بولتن

بیست سال پس از "11 سپتامبر"

همبستگی با مردم افغانستان


در بیستمین سالگرد تخریب مرکز تجارت جهانی در نیویورک و پیامدهای نظامی آن ، بسیاری از مردم در میدان روبروی کلیسای بازار با نیازمندان در افغانستان ابراز همبستگی کردند.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 13.09.2021

Beratung bei kargah_Symbolbild

مشاوره مهاجرت دریافت کنید!

بیانیه مطبوعاتی مشترک شورای پناهندگان نیدرزاکسن و کارگاه

دولت ایالت نیدرزاکسن در حال برنامه ریزی برای کاهش گسترده در زمینه مهاجرت است. 22 انجمن ، باشگاه و سازمان مهاجران از نیدرزاکسن در این مورد اظهار نظر می کنند.

  kargah e. V. | Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V. | 09.09.2021

معرفی کتاب از سوی خانم ژیلا عز

معرفی کتاب از سوی خانم ژیلا عزتی در کتاب‌خانەی کارگاه شهر هانوفر آلمان٣٠/٨/٢٠٢١

  | 30.08.2021

Zari mit Wolfgang

افغانستان - هیچ چیز خوب نیست

"وضعیت کشور بسیار دشوار است"

تحت تأثیر حملات تروریستی، متحدان ناتو پروازهای تخلیه خود از کابل را متوقف می کنند. هزاران افغان اما آنجا گزفتار ماندند، این فاجعه ای برای غرب است.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 28.08.2021

Podiumsdiskussion Politalk

PoliTalk -WiR 2.0 کافی نیست

در استودیوی فیلم FAUST e.V. ، MiSO قبل از انتخابات محلی کاندیداهای مهمترین (؟) احزاب را بررسی می کند


در جریان بحث ها به سرعت مشخص شد که پذیرش تنوع به هیچ وجه برای تضمین فرصت های برابر و عدالت کافی نیست.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 27.08.2021

Menschen in Afghanistan

افغانستان

طالبان زمان را به عقب برمی گردانند

پیشروی "رزمندگان خدا" رادیکال اسلامی در جنگ چند دهه ای در هندوکش. امید به تغییر سیستم ناامید شده است.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 16.08.2021

Carl Peters_kargah-Logo_bunt

نامه ی سرگشاده ی کارگاه

"جایی برای استعمار در هانوفر وجود ندارد!"

با نامه سرگشاده به شورای شهر هانوفر ، 12 گروه ابتکاری از ایالت نیدرزاکسن می خواهند نشان دهند که برخورد با استعمار آلمان و مدارک آن چقدر مهم است.

  kargah e. V. کارگاه | 13.08.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover