Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

بولتن

جنبش صلح

رژه ی عید پاک 2022 اینجور بود

صدها نفر در روز شنبه عید پاک در خیابان های مرکزی هانوفر بودند. کانون غم انگیز رویداد امسال، جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین بود.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 26.04.2022

10.04.2022_Anti-Putin-Protest

جنگ اوکراین

هانوفر رژه روسها را متوقف می کند

اینگونه بود که روزنامه ی "نو پرسه" رویدادهای یکشنبه گذشته را پس از آن تیتر کرد. اعتراض به جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین در روز 10 مارس بر مرکز شهر غالب شد.

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 11.04.2022

Ausstellungseröffnung

IIKنمایشگاه

اظهارات جسورانه در مورد نژادپرستی روزمره


ورنیساژ "زندگی با هم در تنوع" در 6 آوریل 2022 در تالار جدید شهر: شهردار توماس هرمان و حدود 30 نفر از علاقمندان به سالن شهروندان آمدند. عکس با لیپی مهجبین احمد مدیر "ای.ای.کا"

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 08.04.2022

PK bei der FAUST_Gruppenfoto außen

فرهنگ در لیندن هانوفر

کنفرانس مطبوعاتی مرکز فرهنگی فاوست در 30 مارس 2022

به امید سالی پُر از رویداد

  Anja Lutzآنیا لوتس | 04.04.2022

اعتصاب جهانی آب و هوایی

#PEOPLENOTPROFIT

جمعه ها برای آینده» به مناسبت دهمین «اعتصاب جهانی آب و هوایی» بار دیگر به خیابان ها آمد. این بار با شعار" مردم نه سودبیشتر" - "

  M. Puya Eslamiم. پویا اسلامی | 28.03.2022

Philip Schlafer

هفته های مبارزه با نژادپرستی

هفته های مبارزه با نژادپرستی

میزو همراه با "ا د فا" شمال و سایر انجمن های مهاجران در 23 مارس این رویداد سازماندهی شد. یک رویداد ترکیبی به عنوان بخشی از هفته های مبارزه با نژادپرستی.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 25.03.2022

Spielwelt für geflüchtete Kinder

عکس: هانوفر 4 اوکراین

یک پروژه عالی برای کودکان در محل اسکان پناهجویان در سالن های نمایشگاهی 26 و 27


در نتیجه یک ابتکار مشترک توسط دست اندرکاران امور در سیاست پناهجویان و مهاجرت، پناهگاه هایی برای کودکان پناهجویان در محوطه نمایشگاه ایجاد شد.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 21.03.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover