Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

بولتن

Zeynab Jalalian_Rechtsanwältin Soheila Hidjab

نامه ی سرگشاده

نامه زینب جلالیان و سهیلا حجاب از زندان قرچک ورامین

نامه حاضر بار دیگر روشن می سازد که با وجود اوضاع فاجعه بار کنونی در کشور، رژیم برای سرکوب مخالفان سیاسی به هر معنا کمی از دستور کار خود منحرف نمی شود.

  Zainab Jalalianزینب جلالیان | Soheila Hidjab | 09.07.2020

Rassismus

MiSO Resolution

در برابر نژادپرستی موضع بگیرید و در کنار هم بایستید - سکوت، پذیرش خشونت است

نژادپرستی، افراط گرایی راست و یهودستیزی، همواره باعث افروختن آتشی تازه در جامعه ی ما می شود

  MiSO e. V. مبزو | 03.07.2020

How to be an ally

Antirassismus-Kit

How to be an Ally?چگونه متحد شویم؟

متحد باشید و در آن بهتر شوید. اینرا برای اتحاد دنبال کنید

  Michelle Bray میشل برای | 03.07.2020

از سرگیری فعالیتهای فرهنگی

تئاتر گلوکزه با " گیاهان بدون مرز" از شمال شهر حرکت می کند

یک تئاتر خیابانی رنگارنگ در ژوئن 2020 در باغ گئورگین.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 29.06.2020

Laptopübergabe UF

کمک در کروناCoronahilfe

گروه هواداران اسکان پناهجویان 100 لپ تاپ به کودکان پناهجویان وام می دهد

در پروژه لپ تاپ با همکاری گروه پشتیبانی از پناهجویان ، گروه همسایگان مرکز شهر و انجمن جوانان اییکا به کودکان در اسکان پناهجویان کمک می کند.

  Sylvia Grünhagenسیلویا گرونهاگن | 28.06.2020

HoR-Team - Mario Runde_Jörg Djuren_Lesia Bresitzka_Abayomi Bankole

خانه ی منابع

برنامه ی شبکه و هم آوایی

بامف با برنامه "خانه منابع" خود را از سال 2016 با روند در حال پیشرفتِ سازمانهای خودبنیاد مهاجرین در سراسر کشور مشغول می کند - شبکه میزو در هانوفر یک شریک محلی است .

  Wolfgang Beckerولفگانگ بکر | 26.06.2020

رسیدن

نمایشگاه در تصویر و متن

زنان مهاجر که گریخته اند از تلفات و دستاوردهای شخصی در گریز و مهاجرت خود می گویند

  Martin Tönniesمارتین تونیز | Irmak Kamaliایرماک کمالی | 22.06.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover