Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

توضیح یک واژه

دربارۀ اعدام

در این ستون هربار به بررسی مفهوم واقعی یک واژه یا یک اصطلاح می‌پردازم که در کاربرد روزانه به اشتباه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  مهدی مجتهدپور | 09.10.2018

توجه داشته باشیم که زبان، وسیلۀ ارتباط میان افراد یک جامعه است و مختل کردن مفاهیم در هر زبان می‌تواند منجر به مختل شدن رابطه‌ها گردد. به ویژه از زمان رواج کامپیوتر و اینترنت که سبب شده تا همگان به آسانی بتوانند اندیشه‌ها و نهفته‌های ذهنی خود را با مخاطبینی پرشمار درمیان بگذارند، این مشکل بیشتر رخ می‌نماید. غلط‌های دیکته‌ای و دستوری آنچنان زیاد شده که گاه انسان از این همه بی‌سوادی حیرت می‌کند. اما گذشته از این غلط‌ها، بی‌دقتی در مورد مفهوم واژه‌گان و اصطلاحات و کاربرد اشتباه آنها نیز به مشکلی جدی بدل شده و من در این ستون بیشتر قصد آن دارم که به این معضل بپردازم.

مقدمه را کوتاه می‌کنم و به نخستین اشتباه رایج می‌پردازم:

بسیاری از گروه‌های سیاسی امروزه با اعمال مجازات اعدام مخالف بوده، آن را قتل دولتی می‌نامند. به همین منظور در اغلب همایش‌ها و برنامه‌های خود با نصب پلاکات و سردادن شعار، این مخالفت را اعلام می‌نمایند. اما چگونه؟

«ما خواهان لغو حکم اعدام هستیم»

این شعار اشتباه است. چرا؟

دوستان در اینجا نه به تفاوت میان «مجازات» و «حکم» دقت می‌کنند و نه به فرق میان «حذف» و «لغو».

«مجازات» توسط قانونگذار تعیین می‌شود. به عنوان نمونه برای دزدی مجازاتی بین سه ماه تا 10 سال زندان درنظر گرفته می‌شود و سپس قاضی با توجه به شرایط ارتکاب جرم، حکمی مناسب (بین سه ماه تا ده سال) صادر می‌کند. بنابراین، حکم، در چارچوب مجازات‌های تعیین شده در قانون صادر می‌گردد. دادگاه تجدیدنظر یا هر مقام ذیصلاح دیگر (مثلا در بسیاری از کشورها ازجمله در آمریکا، رئیس جمهور) نیز می‌توانند این «حکم» را «لغو» نمایند.

در مورد صدور حکم اعدام نیز به همین شکل رفتار می‌شود و می‌توان بعد از صدور «حکم» در یک مورد خاص، برای لغو و جلوگیری از اجرای آن کوشید. ولی این مجازات می‌تواند در موارد دیگر اعمال گردد و ما احتمالا در آن دخالتی نمی‌کنیم.

اما دوستانی که اصولا با اصل «مجازات اعدام« مخالف هستند باید خواهان «حذف» این «مجازات» از سیستم قوانین جزایی کشور گردند.

به سخن دیگر؛ «لغو حکم» ناظر بر یک مورد مشخص است: متهمی به دادگاه رفته، قاضی برای او حکمی صادر کرده، اکنون گروهی خواهان لغو این حکم هستند. اما هنگامی که اصولا با مجازات اعدام مخالفیم باید خواهان «حذف مجازات اعدام از سیستم قوانین جزائی کشور» باشیم.

من سال‌ها است که در هانوفر بر این امر پای می‌فشرم، اما همچنان دوستان در هر همایش یا میتینگی پلاکاردهایی بزرگ و چشم‌گیر بالا می‌برند که روی آن نوشته شده: «ما خواهان لغو حکم اعدام هستیم».

کسی در خانه هست؟

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover