Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Migrationskonferenz4

Migranci w Nowym Ratuszu

Znaleźć się w centrum uwagi

19 października odbędzie się trzecia konferencja migracyjna. Wszyscy mieszkańcy są zaproszeni, aby zająć się uporczywymi pytaniami dotyczącymi migracji. Oczekuje się około 150 gości.

  Konrad Boidol | 03.10.2018

Migranci z Hanoweru kierują ponownie swoje żądania i życzenia do pilityków i zarządu miasta. 19 października odbędzię się po raz trzeci konferencja migracyjna. W sali "Mosaiksaal" w Nowym Ratuszu od godz. 13:30 będą wyłącznie omawiane tematy, które dotyczą dużej liczby migrantów oraz uchodźców. Poza wykładem tematycznym i programem kulturalnym goście mogą uczesniczyć w warsztatach i pracować nad danym tematem. Wydarzenie to jest organizowane przez stowarzyszenie MiS0 (MiSO-Netzwerk) oraz miasto Hanower. Organizatorzy szacują, że przybędzie około 150 odwiedzających. Udział jest bezpłatny i każdy zainterosowany jest mile widziany. Najlepiej się wcześniej zapisać, ale też można spontanicznie się pojawić.

Pomysł na konferencje

"Głównym założeniem było, że potrzebujemy takiej konferencji, aby zarówno migranci jak i uchodźcy mogli podnieść głos, aby mogli występowować z żadaniami i postulatami oraz móc się wymienić poglądami i pomyslami", stwierdza Peymann Jahver-Haghigi (stowarzyszenie kargah), który od początku był członkiem organizacji migranckiej. Kluczową ida narodziła się w ramach projektu "Okrągły stół przeciwko rasizmowi - za równouprawnieniem" (Runden Tisches gegen Rassismus – für Gleichberechtigung)“. Ze społeczności stowarzyszenia MiSo powstała grupa projektowa ( partycypacja S.A.) . Grupa ta przygotowuje corodznie to wydarzenie wspólne z partnerami kooperayjnymi. Przejrzystość przy tym jest bardzo ważna. Systematycznie grupa informuje o aktulanym stanie projektu a ewentualne życzenia będą realizowane.

Postulaty do polityków

W centrum każdej konferencji znajdują polityczne postulaty o komunalnym i krajowym podłożu, które są ważne dla migrantów. W ubiegłym roku sieć MiSo sporządziła do tego katalog w siedmiu językach. W nim znalazły się między innymi postulaty po Okrągmy Stole na rzecz wspierania uczestnictwa w kształceniu osób z korzeniami migranckimi albo komunalnego prawa wyborczego dla obywateli państw spoza UE. W tym roku w przededniu konferencji odbyła się duża akcja zbierania podpisów, w której sygnatariusze złożylli podpisy pod ośmioma postulatami społeczności. Przekazanie listy z podpisami do kierownictwa działu socjalnego oraz sportowego będzie jedną z części konferencji migranckiej.

Migrationskonferenz5
Również podczas tegorocznej konferencji będą omwawiane tematy kulturalne.
Migrationskonferenz5
Również podczas tegorocznej konferencji będą omwawiane tematy kulturalne.

Wykład, warsztaty, muzyka i taniec

Podobnie jak podczas poprzednich konferencji, również i tym razem będą dwa bloki tematyczne. Pierwszy to wykłady specjalistyczne wraz z dyskusją. Referentem będzie dziennikarz, badacz naukowy zajmujący się migrancją oraz autor książek - Mark Terkessidis. Temat jego wykładu brzmi : „Niemcy po migracji - Myśli wrogie integracji dla społeczeństwa w przemianie.“ Naukowiec intensywnie zajął się pytaniem, jaki nowy kierunek może obrać zarząd miejski, aby uwzglednić mnogość poglądów swojego społeczeństwa - w kontekście kulturowego pluralizmu.

Od godz. 16.55 będą omawiane aktualne tematy podczas sześciu warsztatów. W tym roku szczególne jest to, że obok różnorodnych organizacji migranckich także miasto Hanower jak również Związek Federalny Sieci Organizacji Migranckich (Bundesverband Netzwerke Migrantenorganisationen (NeMO) utworzą wsłasne grupy robocze (opis warsztatów można zobaczyć na dole strony). Od godz. 18:40 uczestnicy prdzedtstawią wyniki swoich prac. Wydarzenie będzie dopełniony program kulturalnym z muzyką saz jak również występem indyjskiej grupy tanecznej. Na koniec konferencji będzie poczęstunek, przy którym uczestnicy mogą ze sobą porozmawiać i wymienić się kontaktami.

Zaintersowanie na terenie całych Niemiec

Tymczasem coroczna konferencja w Hanowerze wywarła wrażenie poza granicę miata. Wewnątrz zarządu NeMo bardzo poparł konferencje migrancką. Ona jest jedną z przykładów "Best Practice", która zsotanie zaprezentowana 19 października na Konferencji Federalnej w Poczdamie. Tym samych stanowi przykład dla innych miast.

migrationskonferenz3.jpg migrationskonferenz3.jpg migrationskonferenz3.jpg

Die Workshops: Mitdenken, diskutieren, Lösungen finden

Odwiedzający konferencję migrancką w Nowym Ratuszu mogą wybrać jedne z sześciu równoległe się odbywających warsztatów. Poniżej podane są tematy poszczególnych grup roboczych oraz ich organizatorzy:

Otwarcie interkulturowe

  • Stowarzyszenie Inicjatywy Międzynarodowej Wymiany kulturowej (Die Initiative für internationalen Kulturaustausch (IIK e.V.)) przygotowało warsztaty o nazwie Thema „Interkulturowe Otwarcie– Spotkanie z Uchodźcami“ Głównym założeniem tych warsztatów jest, że wzajemnie poznanie i wymienieni się doświadczeniami to najlepszy środek na uprzedzenia. Na warsztatach będzie dyskusja na temat tego, w jaki sposób organizajce takie jak administracja publiczna, szkoły czy też media odpowiedo mogły reagować na różnorodność kulturową. Poza tym zostaną omówione szanse i granice takiej interkulturowej otwartości w polityce i społeczeństwie.

Rasizm i prawicowy populizm

  • Drugie warsztaty noszą tytuł „Rasizm i prawicowy populizm – wezwania dla wspólnego życia w Hanowerze“. Warsztaty te zostały przygotowae przez środowisko Federalnego Stowarzyszenia Organizacji Migranckich (Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen (BV NeMo). Na warsztatach zostanie omówione coraz gorsze nastwaienie społeczne wobec migrantów oraz narastanie zajmowanie rasistowskiego podejścia w polityce - przede wszystkim przez wejśce AfD do Landtagu w róznych krajach związkowych oraz do Bundestagu. Również w Hanowerze narastały incydenty o podłożu rasistowskim oraz dyskryminującym. Zatem w centrum uwagi pojawia się pytanie, jak poszczególni działacze miasta mogą przeciwdziałać tym negatywnym zajściom.

Dom Kosmopolitów

  • „Dom Kosmopolitów - wielokulturowy Dom dla Hanoweru" jest tematem trzecich warsztatów. Celem jest stworzenie miejsca, w którym będzie widoczne, jak wiele Kosmopolitów mieszka w Hanowerze oraz w którym mogłyby się odbywać spotkania o charakterze interkulturowym. Ten pomysł został już przedstawiony w lokalnym planie integracji. Teraz dzięki ubieganiu się Hanoweru o miano Europejskiej Stolicy Kultury oraz pracy nad programen rozwoju kultury nadano temu pomysłowi nowy rozmach. W ramach tych warsztatów, które zostały zoorganizowane przez Odział Kultury miasta Hanower, będzie opracowana realizacjia tego projektu.

Dolnosaksońskie prawo uczestnictwa

  • W warsztatch zorganizowancyh przez „Centrum Wietnamu Hanower“ ( „Vietnam-Zentrums Hannover“) chodzi o „Prawo Uczestnictwa dla Dolnej Saksonii“ , Integracja potrzebuje "mocy obowiązującej i jasnych reguł“ dla wszystkich stron uczestniczących w tym procesie. Ze względu na narastającą polaryzację społeczną byłaby apropobata większości społeczeństwa wartości podstawowych praw ważniejsza niż kiedykolwiek. Do tego powinny zostać stworzony ogólne warunki przez polityków oraz administrację w federacji, w krajach związkowych oraz w komunach. W Nadrenii Północnej Westfalli oraz w Berlinie już są takie prawa i stosownie do tego „obowiązująca podstawa dla integracji“.
Migrationskonferenz6
Odwiedzający mogą wybrać jeden z sześciu interesującyh warsztatów.
Migrationskonferenz6
Odwiedzający mogą wybrać jeden z sześciu interesującyh warsztatów.

Lokalny plan integracji

  • Warsztaty Stowarzyszenia Kargah opracowują temat "Lokalny plan integracji - spojrzenie wstecz oraz widoki na przyszłość. Plan ten został już upubliczniony w roku 2008. Teraz, dziesięć lat później będzie omówiony na podstawie odbywających się zmian społecznych, a minowicie - Liczne przybycie uchodźców, wzrost prawicowgo populizmy jak również wzmocnienie inicjatyw migrantów i uchodźców oraz organizacji migranckich. Odbędzie sięzatem dyskusja, czy LIp jest nadal aktualne i jakie treści później powinien zawierać.

Mnogość tożsamości

  • „Mnogość tożsamości – Kim jestem? Tym jestem. Jestem wielością!“ - to tytuł szóstych warsztatów. Chodzi w ich o zasadę mnogości tożsamości, która też się odzwierciedla w społeczeństwie obywatelskim Hanoweru. Szczególnie osoby z korzeniami migranckimi czują się często jakby byli między młotem a kowadłem - z powodu tożsamości wynikającej ze swojego pochodzenia oraz tożsamości w Niemczech. Warsztaty powinny uświadomić tę zasadę oraz stworzyć okazję do wymienia się swoimi doświadczeniami, myślami.

Welt-in-Hannover.de bedankt sich herzlich für die tolle Unterstützung bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie zahlreichen Organisationen und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit.

Schirmherrin des Projekts Welt-in-Hannover.de ist Frau Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover