Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Weltaidstag

HIV

به ایدز شانسی نده، اما دستت را به سوی بیمار ایدزی دراز کن

اچ آی وی مثبت؟ یک زندگی مشترک مثبت داشته باشید. 2018 باردیگر سال کمک به بیماران ایدزی

  کلودیا ارمل | 24.09.2018

در هماهنگی با مرکز پزشکی اتنو هانوفر دریافتیم که در مورد بخش وسیعی از شهروندان هنوز اطلاع‌رسانی کامل در مورد بیماری ایدز صورت نگرفته و این تنها شامل حال مهاجرین نمی‌شود. حتا کسانی که اینجا رشد کرده‌اند شناخت روشنی از این بیماری نداشته و نمی‌دانند که زندگی به یک بیمار ایدزی می‌تواند کاملا خالی از خطر باشد.

به همین سبب ملاحظاتی را که زندگی روزمره با این بیماران باید رعایت کرد از یک سایت اینترنتی برگرفته و برای شما در اینجا می‌آوریم:

خطر انتقال بیماری در این موارد وجود ندارد:

دست دادن، بوسیدن، درآغوش کشیدن

سرفه یا عطسه کردن

استفاده از بشقاب، فنجان یا کارد و چنگال مشترک

استفادۀ مشترک از توالت، حوله و ملافه

استفاده از استخر یا سونا

کار و زندگی با مبتلایان به ایدز

اطلاعات بیشتر در سایت www.aidshilfe.de.

لذا پنهان کردن بیماری برای شخص مبتلا کاملا مشروع و قانونی است و وی موظف به اعلام بیماری خود نیست. اگر این دانستنیها همگانی شود، انگ زدن به بیماران نیز قابل چشم‌پوشی خواهد بود. رفتار عادی با این مسئله یقینا یاری‌بخش خواهد بود.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover