Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
IIK Hauswand Graffitto

خودجوش، خلاق، صبورانه ...

همیار برای دوره‌های زبان‌آموزی مورد نیاز است

نهاد خودگردان تبادلات فرهنگی برای کلاس‌های سوادآموزی خود در دوره‌های A1 و A2 نیاز به همکاری شما دارد.

14.09.2018

چه خوب خواهد بود اگر شما در زمینۀ زبان‌آموزی به پناهجویان و مهاجرین تجربه‌ای داشته باشید. شما باید خودجوش، خلاق و صبور باشید و برای آموزش دادن به این انسان‌ها علاقه داشته باشید.

اگر کنکاوی‌تان تحریک شده، تماس بگیرید. سبب خوشحالی ما خوهد شد.

مسئول ارتباط: کاتلن درک‌شاگه (هماهنگ کننده نیروهای داوطلب)

Initiative für Internationalen Kulturaustausch e. V., Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover

Telefon (0511) 44 04 84, Mail: info@iik-hannover.de, Website: www.iik-hannover.de

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover