Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

Lokaler Integrationsplan LIP

LIP Lab Projektsymbolbild

LIP Lab - Die Überarbeitung des Lokalen Integrationsplans

LIP - بازنگری در طرح ادغام محلی

طرح ادغام محلی " لیپ لاب"برای هانوفر در حال به روز رسانی است. و از آنجا که هرکسی در جامعه شهری متنوع و دموکراتیک ما باید حرفی برای گفتن داشته باشد، همه مردم هانوفر می توانند و باید در طراحی مجدد شرکت کنند. لیپ لاب ما در Welt-in-Hannover.de/liplab

واقع شده است.

اینجا: Welt-in-Hannover.de/liplab ...

10.09.2020

بولتن

Tobias Huch_Kurdistan Buchcover

نقد کتاب

توبیاس هوخ: «کردستان. چگونه مردم مظلوم خاورمیانه را تثبیت می کنند. "

این روزنامه نگار و بنیانگذار سازمان کمک رسانی به پناهجویان
Liberale Refugee Aid e.

  Jürgen Castendykیورگن کاستندیک | 08.09.2020

Black Rain Hibakusha_ältere Frau

باران سیاه هیباکوشا "

(GAF)نمایشگاه عکس دز گالری

به مناسبت هفتادو پنجمین سالگرد انفجار بمب اتم در هیروشیما

  Jürgen Castendykیورگن کاستندیک | 11.08.2020

Mariwan Hussein

چهره

بهترین شاگرد زبان آلمانی بدون اقامت مطمئن

مریوان یکی از بهترین شاگردان کلاس زبان آلمانی در کارگاه است.با نمرات بالا، ولی با اقامت نا مشخص.

  Claudia Ermelکلاودیا ارمل | 05.08.2020

ديوار

LIP Lab Projektsymbolbild

LIP Lab - Die Überarbeitung des Lokalen Integrationsplans

LIP - بازنگری در طرح ادغام محلی

طرح ادغام محلی " لیپ لاب"برای هانوفر در حال به روز رسانی است. و از آنجا که هرکسی در جامعه شهری متنوع و دموکراتیک ما باید حرفی برای گفتن داشته باشد، همه مردم هانوفر می توانند و باید در طراحی مجدد شرکت کنند. لیپ لاب ما در Welt-in-Hannover.de/liplab

واقع شده است.

اینجا: Welt-in-Hannover.de/liplab ...

10.09.2020

مرکز زیست شناسی مدارس دوباره افتتاح می شود

لطفا برای رویدادهای محبوب یکشنبه ثبت نام کنید

از 6 سپتامبر سال 2020 ، مرکز زیست شناسی مدارس بار دیگر رویدادهای معروف صبح یکشنبه را ارائه می دهد. با این حال، به دلیل قوانین بهداشتی، تعداد محدودی از شرکت کنندگان می توانند وارد سایت شوند. بنابراین دوره های کمتر از حد معمول وجود خواهد داشت، بنابراین تیم از شما می خواهد که ثبت نام کنید. بازدیدکنندگان همچنین می توانند خود به خود تلاش کنند ، اما ممکن است اجازه ورود نداشته باشند - اگر گروه ها از قبل پر شده باشند.

Anmeldung .

07.09.2020

Deutsch lernen im Internet_Flyer

آلمانی را در اینترنت بیاموزید

دو دوره برای مهاجران و پناهجویان

مکان: Vahrenheider Initiativ Zentrum، Dunantstrasse 5a، 30179 Hannover-Vrenrenideideفارن هایده مرکز آموزش.خیابان دونات5 آ ..
دوره ها رایگان است.

14.08.2020

ویدئوها

آکسیون دادخواهی

آکسیون اعتراضی بە اعدام آقای نوید افکاری در شهر هانوفر آلمان١٩/٠٩/٢٠٢٠

  | 21.09.2020

رنگارنگ

ورزش صبحگاهی

پروژه کارگاه "سالم و فعال در طول زندگی"

شما می توانید برای آگاه شدن از روند تمرین های آینده با شماره تلفن کارگاه تماس بگیرید.

0511/126078-19 تلفن:

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 20.08.2020

نقشۀ فرهنگی شهر

Globus Kultur- und Kreativzentrum Hannover_Logo

مرکز فرهنگی و نوآوری گُلُبوس

هنر، فرهنگ، ادغام و تعامل مدنی برای کودکان، جوانان و خانواده ها

ساعات اداری:
طبق قرار
مخاطب

Telefon: 0176 - 5199 7838

Kontakt

globus.hannover@gmail.com

Adresse

Bussestraße 17
30655 Hannover
Google Maps

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover